Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:506 · Visa fulltext
Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312, EGTL76/92 s1, EGTL8/97 s12
CELEX-nr: 392L0012 396L0099
Ändring, SFS 1999:438
Rubrik: Lag (1999:438) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5, 9 §§, 4 kap 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1010
Rubrik: Lag (1999:1010) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 16 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1331
Rubrik: Lag (1999:1331) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:489
Rubrik: Lag (2000:489) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1233
Rubrik: Lag (2000:1233) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 14, 15, 27 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1303
Rubrik: Lag (2000:1303) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:334
Rubrik: Lag (2001:334) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2002:426
Rubrik: Lag (2002:426) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:883
Rubrik: Lag (2002:883) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: upph. 2 kap 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 2 kap 24 §; ändr. 1 kap 1, 5, 6 §§, 2 kap 6, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23 §§, 3 kap 1, 4, 6 §§; nya 1 kap 5 a §, 2 kap 9 a, 16 a §§, 3 kap 4 a §, 5 kap
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20 EGTL076/1992 s 1, EGTL161/2000 s81
CELEX-nr: 319992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2003:722
Rubrik: Lag (2003:722) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:812
Rubrik: Lag (2003:812) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:209
Rubrik: Lag (2004:209) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:234
Rubrik: Lag (2004:234) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s81
CELEX-nr: 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2005:460
Rubrik: Lag (2005:460) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 5 §; nya 5 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2006:1510
Rubrik: Lag (2006:1510) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2008:1321
Rubrik: Lag (2008:1321) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 3, 6, 8 §§, 4 kap 1, 2, 3, 6, 14 §§, 5 kap 4 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 1 a §, 4 kap 9 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110
Ändring, SFS 2009:470
Rubrik: Lag (2009:470) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:829
Rubrik: Lag (2009:829) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 9, 19, 20 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1507
Rubrik: Lag (2009:1507) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§, 2 kap. 2, 6 §§, 4 kap. 1, 8 a §§, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EGTL76/1992 s1, EUTL113/2004 s24
CELEX-nr: 32008L0118, 31992L0012, 32004L0047
Ändring, SFS 2010:1487
Rubrik: Lag (2010:1487) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1629
Rubrik: Lag (2010:1629) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:290
Rubrik: Lag (2011:290 ) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:515
Rubrik: Lag (2011:515) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 c §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2011:1255
Rubrik: Lag (2011:1255) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 § sätts närmast före 4 kap. 5 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1292
Rubrik: Lag (2011:1292) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2012:679
Rubrik: Lag (2012:679) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2 §§; ny 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:959
Rubrik: Lag (2013:959) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1076
Rubrik: Lag (2013:1076) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 16, 16 a, 17, 20 §§: ny 2 kap. 13 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1077
Rubrik: Lag (2013:1077) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 10, 12, 14 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 4 a §, 6 kap.
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:670
Rubrik: Lag (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1498
Rubrik: Lag (2014:1498) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1509
Rubrik: Lag (2014:1509) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2014:1510
Rubrik: Lag (2014:1510) om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 § i 2014:670
Ändring, SFS 2016:270
Rubrik: Lag (2016:270) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1074
Rubrik: Lag (2016:1074) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1210
Rubrik: Lag (2017:1210) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 6 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1888
Rubrik: Lag (2018:1888) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: nuvarande 4 kap. 9 a § betecknas 4 kap. 9 c §; ändr. 2 kap. 5, 6, 7, 11 §§, 4 kap. 1, 9, 14 §§, 5 kap. 3, 4 §§ rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 c §.
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:2091
Rubrik: Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2021:428
Rubrik: Lag (2021:428) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 2 kap. 13 a, 16 §§, 3 kap. 5 a §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295