Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:492 · Visa fulltext
Lag (1998:492) om biluthyrning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, 1997/98:101, bet. 1997/98:TU9, 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:192, 1997/98:226, EGTL370/85 s1
CELEX-nr: 385R3820
Ändring, SFS 2001:573
Rubrik: Lag (2001:573) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:581
Rubrik: Lag (2002:581) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2007:1158
Rubrik: Lag (2007:1158) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008-09-10
Förarbeten: Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38
Ändring, SFS 2009:1358
Rubrik: Lag (2009:1358) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1359
Rubrik: Lag (2009:1359) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:1563
Rubrik: Lag (2010:1563) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ny 26 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:317
Rubrik: Lag (2013:317) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:83, bet. 2012/13:TU15, rskr. 2012/13:227, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123