Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:492 · Visa fulltext
Lag (1998:492) om biluthyrning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, 1997/98:101, bet. 1997/98:TU9, 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:192, 1997/98:226, EGTL370/85 s1
CELEX-nr: 385R3820
Ändring, SFS 2001:573
Rubrik: Lag (2001:573) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:581
Rubrik: Lag (2002:581) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2007:1158
Rubrik: Lag (2007:1158) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008-09-10
Förarbeten: Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38
Ändring, SFS 2009:1358
Rubrik: Lag (2009:1358) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1359
Rubrik: Lag (2009:1359) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:1563
Rubrik: Lag (2010:1563) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ny 26 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:317
Rubrik: Lag (2013:317) om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:83, bet. 2012/13:TU15, rskr. 2012/13:227, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123