Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:293 · Visa fulltext
Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1999:226
Rubrik: Lag (1999:226) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 4 kap 7 §; ändr. 1 kap 15 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 2, 10, 13 §§, 7 kap 1 §, 10 kap 1, 4 §§; ny 10 kap 4 a §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:602
Rubrik: Lag (1999:602) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 1 kap 15 §, 5 kap 15 §; ändr. 1 kap 1, 6 §§, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 4, 5, 10 §§, 5 kap 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19 §§, 6 kap 1, 3, 4, 8, 9 §§, 7 kap 7 §, 8 kap 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §; nya 5 kap 4 a, 8 a §§, 8 kap 1 a §, rubr närmast före 5 kap 4 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 2001:1188
Rubrik: Lag (2001:1188) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 9, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:42, bet. 2001/02:SkU7, rskr. 2001/02:120
Ändring, SFS 2003:511
Rubrik: Lag (2003:511) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 13, 14 §§, 6 kap 9, 13 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:94, bet. 2002/03:FiU26, rskr. 2002/03:202, EGTL077/2002 s11, EGTL077/2002 s17
CELEX-nr: 32002L0012, 32002L0013
Ändring, SFS 2004:436
Rubrik: Lag (2004:436) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 12 §§, 6 kap 8 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99 bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:1054
Rubrik: Lag (2005:1054) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §, 6 kap 13 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2005:1123
Rubrik: Lag (2005:1123) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 §§, 2 kap 1, 2, 3 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 §§, 8 kap 1 a §, 10 kap 1, 3, 4 a, 5 §§, rubr. närmast före rubr. till 2, 8 kap, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 10 kap 3 §; nya 2 kap 1 a §, 8 kap 1 b §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92, EGTL235/2003 s.10
CELEX-nr: 32003L0041
Ändring, SFS 2006:538
Rubrik: Lag (2006:538) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap 13, 14 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317
Ändring, SFS 2007:144
Rubrik: Lag (2007:144) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ny 5 kap 15 §, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130
Ändring, SFS 2007:337
Rubrik: Lag (2007:337) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156
Ändring, SFS 2008:101
Rubrik: Lag (2008:101) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 2, 6 §§, 5 kap 1, 4, 5, 8, 12, 13, 14 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 7 §, 9 kap 8 §; nya 4 kap 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:40, bet. 2007/08:FiU15, rskr. 2007/08:136, EGTL323/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0068
Ändring, SFS 2009:355
Rubrik: Lag (2009:355) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2009:469
Rubrik: Lag (2009:469) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:828
Rubrik: Lag (2009:828) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1270
Rubrik: Lag (2010:1270) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2060
Rubrik: Lag (2010:2060) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 14 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 5, 8, 9, 13, 14, 19 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 5 §, 9 kap. 3, 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:723
Rubrik: Lag (2011:723) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr. 2010/11:270
Ändring, SFS 2011:832
Rubrik: Lag (2011:832) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Ändring, SFS 2013:98
Rubrik: Lag (2013:98) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:454
Rubrik: Lag (2013:454) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 6 kap. 10 §; ändr. 4 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 2, 13 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2015:714
Rubrik: Lag (2015:714) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 5 kap. 6, 8, 8 a, 9, 13, 14, 19 §§, rubr. närmast före 5 kap. 19 §; ändr. 1 kap. 3, 6 §§, 5 kap. 5, 10, 12, 16 §§, 6 kap. 8, 9, 11 §§, 7 kap. 11 §, 9 kap. 3, 5, 8 §§; nya 5 kap. 4 b §, 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2017:438
Rubrik: Lag (2017:438) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Ändring, SFS 2017:640
Rubrik: Lag (2017:640) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:806
Rubrik: Lag (2018:806) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1673
Rubrik: Lag (2018:1673) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:751
Rubrik: Lag (2019:751) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 5, 6, 7 §§, 2 kap. 1 a, 2, 3 §§, 3 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 b §, 9 kap. 1, 4 §§; nya 8 kap. 6 §, 9 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 10 kap. 4 b §, rubr. närmast före 9 kap. 9 §, 10 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:396
Rubrik: Lag (2020:396) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3 §§, 3 kap. 2, 6 §§, 8 kap. 1 a §; ny 3 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2020:407
Rubrik: Lag (2020:407) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:111, bet. 2019/20:FiU42, rskr. 2019/20:249
Ändring, SFS 2021:268
Rubrik: Lag (2021:268) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2021:460
Rubrik: Lag (2021:460) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2 a § betecknas 3 kap. 2 b §; ändr. den nya 3 kap. 2 b §, 9 kap. 17 §, 10 kap. 4 a §; nya 3 kap. 2 a, 2 c, 2 d, 2 e §§
Ikraft: 2021-06-30
Förarbeten: Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325, direktiv 2009/138/EG