Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:22 · Visa fulltext
Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-02-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr. prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272
Upphävd: 2003-10-01
Ändring, SFS 2001:1252
Rubrik: Förordning (2001:1252) om ändring i förordningen (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Omfattning: ändr. 4, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Jfr. prop. 2001/02:1, utg.omr. 21, bet. 2001/02:NU3, rskr. 2001/01:113
Ändring, SFS 2003:564
Omfattning: upph.