Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:209 · Visa fulltext
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1998-06-03
Förarbeten: Prop. 1997/98:81, bet. 1997/98:AU13, rskr. 1997/98:206, EGTL145/96 s4
CELEX-nr: 396L0034
Ändring, SFS 2022:846
Rubrik: Lag (2022:846) om ändring i lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:1295
Rubrik: Lag (2022:1295) om ändring i lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Omfattning: nuvarande 5, 6 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. rubr. närmast före 5, 6 §§ sätts närmast före 6, 7 §§; nya 5, 8 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§
Ikraft: 2022-08-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:175, bet. 2021/22:AU14, rskr. 2021/22:427, direktiv (EU) 2019/1158