Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:209 · Visa fulltext
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1998-06-03
Förarbeten: Prop. 1997/98:81, bet. 1997/98:AU13, rskr. 1997/98:206, EGTL145/96 s4
CELEX-nr: 396L0034
Ändring, SFS 2022:846
Rubrik: Lag (2022:846) om ändring i lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365