Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:204 · Visa fulltext
Personuppgiftslag (1998:204)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046
Upphävd: 2018-05-25
Ändring, SFS 1998:1436
Rubrik: Lag (1998:1436) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 20, 21, 35, 41, 50 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1998/99:KU3, rskr. 1998/99:1, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046
Ändring, SFS 1999:1059
Rubrik: Lag (1999:1059) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1210
Rubrik: Lag (1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 33, 49 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:11, bet. 1999/2000:KU7, rskr. 1999/2000:51
Ändring, SFS 2003:466
Rubrik: Lag (2003:466) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2006:398
Rubrik: Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 7, 49, 51 §§; nya 5 a, 8 a, 52, 53 §§, rubr. närmast före 5 a, 8 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06:KU37, rskr. 2005/06:254
Ändring, SFS 2008:187
Rubrik: Lag (2008:187) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159
Ändring, SFS 2009:468
Rubrik: Lag (2009:468) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 27, 42 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:827
Rubrik: Lag (2009:827) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1969
Rubrik: Lag (2010:1969) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2018:218
Omfattning: upph.