Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:204 · Visa fulltext
Personuppgiftslag (1998:204)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046
Upphävd: 2018-05-25
Ändring, SFS 1998:1436
Rubrik: Lag (1998:1436) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 20, 21, 35, 41, 50 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1998/99:KU3, rskr. 1998/99:1, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046
Ändring, SFS 1999:1059
Rubrik: Lag (1999:1059) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1210
Rubrik: Lag (1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 33, 49 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:11, bet. 1999/2000:KU7, rskr. 1999/2000:51
Ändring, SFS 2003:466
Rubrik: Lag (2003:466) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2006:398
Rubrik: Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 7, 49, 51 §§; nya 5 a, 8 a, 52, 53 §§, rubr. närmast före 5 a, 8 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06:KU37, rskr. 2005/06:254
Ändring, SFS 2008:187
Rubrik: Lag (2008:187) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159
Ändring, SFS 2009:468
Rubrik: Lag (2009:468) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 27, 42 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:827
Rubrik: Lag (2009:827) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1969
Rubrik: Lag (2010:1969) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2018:218
Omfattning: upph.