Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:189 · Visa fulltext
Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ändring, SFS 2000:488
Rubrik: Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2001:336
Rubrik: Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2002:425
Rubrik: Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:1008
Rubrik: Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 § i 2002:425
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2003:666
Rubrik: Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:464
Rubrik: Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2010:1452
Rubrik: Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:1254
Rubrik: Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1283
Rubrik: Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 § i 2011:1254
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2015:885
Rubrik: Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65
Ändring, SFS 2020:855
Rubrik: Lag (2020:855) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26
Ändring, SFS 2021:1167
Rubrik: Lag (2021:1167) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46
Ändring, SFS 2022:1752
Rubrik: Lag (2022:1752) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:204
Rubrik: Lag (2023:204) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2023:878
Rubrik: Lag (2023:878) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, bet. 2023/24:SkU6, rskr. 2023/24:89