Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1781 · Visa fulltext
Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Upphävd: 2000-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:625
Omfattning: upph.