Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1781 · Visa fulltext
Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1, rskr. 1998/99:105
Upphävd: 2000-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:625
Omfattning: upph.