Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1593 · Visa fulltext
Lag (1998:1593) om trossamfund
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98;KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Ändring, SFS 1999:956
Rubrik: Lag (1999:956) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2009:1236
Rubrik: Lag (2009:1236) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 8, 12, 17 §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70
Ändring, SFS 2017:482
Rubrik: Lag (2017:482) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:721
Rubrik: Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1675
Rubrik: Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14