Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1593 · Visa fulltext
Lag (1998:1593) om trossamfund
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98;KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Ändring, SFS 1999:956
Rubrik: Lag (1999:956) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2009:1236
Rubrik: Lag (2009:1236) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 8, 12, 17 §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70
Ändring, SFS 2017:482
Rubrik: Lag (2017:482) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:721
Rubrik: Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1675
Rubrik: Lag (2018:1675) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14