Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:140 · Visa fulltext
Donationsförordning (1998:140)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 1998-05-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1998:1
Ändring, SFS 1998:446
Rubrik: Förordning (1998:446) om ändring i donationsförordningen (1998:140)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2004:78
Rubrik: Förordning (2004:78) om ändring i donationsförordningen (1998:140)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:578
Rubrik: Förordning (2007:578) om ändring i donationsförordningen (1998:140)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2011:221
Rubrik: Förordning (2011:221) om ändring i donationsförordningen (1998:140)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2013:591
Rubrik: Förordning (2013:591) om ändring i donationsförordningen (1998:140)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-07-22