Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1276 · Visa fulltext
Trafikförordning (1998:1276)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:240
Rubrik: Förordning (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 13, 17, 39, 48 §§, 4 kap 11, 20 §§, 10 kap 1, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3, 5, 12 §§
Ändring, SFS 1999:547
Rubrik: Förordning (1999:547) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 14 § i 1999:240
Ändring, SFS 1999:719
Rubrik: Förordning (1999:719) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 § i 1999:240
Ändring, SFS 1999:721
Rubrik: Förordning (1999:721) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 14 kap 4, 11 §§; ny 4 kap 18 a §
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:835
Rubrik: Förordning (1999:835) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 a §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 1 §, 13 kap 3, 4 §§, 14 kap 3 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2000:289
Rubrik: Förordning (2000:289) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 17, 18 a §§, 11 kap 5 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3, 10 §§, bil. 1
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:456
Rubrik: Förordning (2000:456) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 3 §; ny 1 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:869
Rubrik: Förordning (2000:869) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 68, 77 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:357
Rubrik: Förordning (2001:357) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:667
Rubrik: Förordning (2001:667) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4 §§, 3 kap 78 §, 4 kap 18 a §, 13 kap 10 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:753
Rubrik: Förordning (2001:753) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 21, 51, 79 §§, 4 kap 6, 9, 10 §§, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2002:943
Rubrik: Förordning (2002:943) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 18 a §, 5 kap 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 3 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §, rubr. till 5 kap; ny 4 kap 15 a §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:818
Rubrik: Förordning (2003:818) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 6 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:285
Rubrik: Förordning (2004:285) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §, 10 kap 1 §, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3 §; nya 4 kap 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL67/2002 s47
CELEX-nr: 32002L0007
Ändring, SFS 2004:296
Rubrik: Förordning (2004:296) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5 §§; nya 6 kap 4 a §, 14 kap 6 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:532
Rubrik: Förordning (2004:532) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:718
Rubrik: Förordning (2004:718) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EGTL67/2002 s47
CELEX-nr: 32002L0007
Ändring, SFS 2004:1070
Rubrik: Förordning (2004:1070) om ändring i förordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 10 kap 15 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1171
Rubrik: Förordning (2004:1171) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:71
Rubrik: Förordning (2005:71) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 84 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:271
Rubrik: Förordning (2005:271) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 14 kap 14 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:518
Rubrik: Förordning (2005:518) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:519
Rubrik: Förordning (2005:519) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 11 kap 9 §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:949
Rubrik: Förordning (2005:949) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 10 §§, 11 kap 2 §, 14 kap 5 §; nya 11 kap 1 a, 1 b, 4 a, 5 a §§, 14 kap 8 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:21
Rubrik: Förordning (2006:21) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §; ny 4 kap 15 b §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1027
Rubrik: Förordning (2006:1027) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 a, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1064
Rubrik: Förordning (2006:1064) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap 12 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1208
Rubrik: Förordning (2006:1208) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 10 kap 1, 2, 13 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5, 8, 8 a §§; nya 4 kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 22, 23, 24 §§, 11 kap 1 c §, rubr. närmast före 4 kap 22 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL373/1991 s26, EUTL115/2003 s63, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL36/1988 s33, EGTL295/1991 s1, EUTL275/2005 s1
CELEX-nr: 31991L0671, 32003L0020, 31998L0034, 31998L0048, 31988L0077, 31991L0542, 32005L0055
Ändring, SFS 2006:1573
Rubrik: Förordning (2006:1573) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:101
Rubrik: Förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 9, 11, 12, 21, 48, 49, 53, 54, 55, 58, 76 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2, 3, 8, 12, 13 §§, 11 kap 1, 1 a, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 6, 14 §§, 15 kap 2 §, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 49 a §, 8 kap 2 §, 10 kap 13 a §
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:235
Rubrik: Förordning (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 19 kap 11 §; ändr. 10 kap 12 §, 13 kap 3, 8 §§, 14 kap 14 §; ny 10 kap 12 a §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:447
Rubrik: Förordning (2007:447) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 44, 49 a, 53, 54 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:882
Rubrik: Förordning (2007:882) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 a §
Ikraft: 2007-12-01
Ändring, SFS 2008:46
Rubrik: Förordning (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 76 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 13, 13 a §§, 13 kap 7 §, 14 kap 8 §
Ikraft: 2008-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2008:190
Rubrik: Förordning (2008:190) om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:46
Ändring, SFS 2008:384
Rubrik: Förordning (2008:384) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2008-06-18
Ändring, SFS 2008:385
Rubrik: Förordning (2008:385) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:551
Rubrik: Förordning (2008:551) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 16, 17 b §§, 13 kap 5; ny 4 kap 17 c §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:764
Rubrik: Förordning (2008:764) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2008:768
Rubrik: Förordning (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:235
Ändring, SFS 2008:902
Rubrik: Förordning (2008:902) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2008:1109
Rubrik: Förordning (2008:1109) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 76 §, 4 kap 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 20 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 5, 11, 12, 13 a §§, 11 kap 4 §, 13 kap 1, 2, 3, 7, 9 §§, 14 kap 13, 14 §§, 15 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1179
Rubrik: Förordning (2008:1179) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 12 a §, 14 kap 14 § i 2007:235
Ändring, SFS 2009:206
Rubrik: Förordning (2009:206) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:217
Rubrik: Förordning (2009:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:960
Rubrik: Förordning (2009:960) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 68, 69, 76 §§
Ikraft: 2009-10-15
Förarbeten: EGTL262/1976 s1; EUTL257/2008 s14
CELEX-nr: 31976L0756, 32008L0089
Ändring, SFS 2009:985
Rubrik: Förordning (2009:985) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-11-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2010:144
Rubrik: Förordning (2010:144) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 12 §, 13 kap. 1, 2 §§, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:221
Rubrik: Förordning (2010:221) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:373
Rubrik: Förordning (2010:373) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:714
Rubrik: Förordning (2010:714) om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:768
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2010:1100
Rubrik: Förordning (2010:1100) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2010:1596
Rubrik: Förordning (2010:1596) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2037
Rubrik: Förordning (2010:2037) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 54, 57 §§, 4 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-02-15
Ändring, SFS 2011:178
Rubrik: Förordning (2011:178) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 11 kap.; ändr. 12 kap. 1 §, 13 kap. 3 §; nytt 11 kap.
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:350
Rubrik: Förordning (2011:350) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:435
Rubrik: Förordning (2011:435) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2011:912
Rubrik: Förordning (2011:912) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:1220
Rubrik: Förordning (2011:1220) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 3 kap. 83 a, 83 b, 83 c, 83 d, 83 e §§, rubr. närmast före 83 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0068
Ändring, SFS 2012:15
Rubrik: Förordning (2012:15) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2012:49
Rubrik: Förordning (2012:49) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 14 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2012:241
Rubrik: Förordning (2012:241) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2012:535
Rubrik: Förordning (2012:535) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2012-09-01
Ändring, SFS 2012:553
Rubrik: Förordning (2012:553) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §, 14 kap. 4, 11 §§
Ikraft: 2012-09-04
Ändring, SFS 2012:601
Rubrik: Förordning (2012:601) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 10 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2012:705
Rubrik: Förordning (2012:705) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:76
Rubrik: Förordning (2013:76) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: EUTL188/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0595
Ändring, SFS 2013:779
Rubrik: Förordning (2013:779) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3, 6 §§; ny 4 kap. 10 e §
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:819
Rubrik: Förordning (2013:819) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:44
Rubrik: Förordning (2014:44) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 10 a §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1035
Rubrik: Förordning (2014:1035) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53, 60, 61, 62, 63 §§, 6 kap. 6 §, 10 kap. 1 §; ny 3 kap. 61 a §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1044
Rubrik: Förordning (2014:1044) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 3 kap. 12 a §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2014:1265
Rubrik: Förordning (2014:1265) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9 §§, 10 kap. 5, 14 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1, 3, 7 §§, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1367
Rubrik: Förordning (2014:1367) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:34
Rubrik: Förordning (2015:34) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:40
Rubrik: Förordning (2015:40) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:217
Rubrik: Förordning (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2015:240
Rubrik: Förordning (2015:240) om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil. 1 i 2015:217
Ändring, SFS 2015:929
Rubrik: Förordning (2015:929) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 70, 71 §§, 4 kap. 9, 20 §§, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3, 8 §§; ny 6 kap. 4 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:333
Rubrik: Förordning (2016:333) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:1215
Rubrik: Förordning (2016:1215) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2017-05-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/45/EU
Ändring, SFS 2017:86
Rubrik: Förordning (2017:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:510
Rubrik: Förordning (2017:510) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:610
Rubrik: Förordning (2017:610) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14, 17 §§, 13 kap. 7 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2017-07-15
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2017:921
Rubrik: Förordning (2017:921) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 48, 49 a, 52, 53, 54 §§, 4 kap. 10 d, 20 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1, 14 §§, 11 kap. 1, 5, 7 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 14 §, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2017-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1284
Rubrik: Förordning (2017:1284) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 e §; nya 4 kap. 17 d §, 13 kap. 12 §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:88
Rubrik: Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 11 kap. 10 a §
Ikraft: 2018-03-12
Ändring, SFS 2018:102
Rubrik: Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11, 12, 13, 14 §§, bil. 1; ny bil. 4
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2018:256
Rubrik: Förordning (2018:256) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1299
Rubrik: Förordning (2018:1299) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1547
Rubrik: Förordning (2018:1547) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2018:1559
Rubrik: Förordning (2018:1559) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2018:1562
Rubrik: Förordning (2018:1562) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 22 § ska betecknas 4 kap. 22 a §; ändr. den nya 4 kap. 22 a §, 4 kap. 23, 24 §§, 10 kap. 3, 13 a §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 4 kap. 22, 22 b, 22 c, 22 d §§, 24 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1563
Rubrik: Förordning (2018:1563) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 b §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2019:119
Rubrik: Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2020:86
Rubrik: Förordning (2020:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:745
Rubrik: Förordning (2020:745) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 4 kap. 17 e §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2020:842
Rubrik: Förordning (2020:842) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 21, 59 §§, 10 kap. 1, 3 §§, 14 kap. 3, 6 §§, rubr. 8 kap.; ny 8 kap 1 a §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:890
Rubrik: Förordning (2020:890) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, §, 14. kap. 15 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1094
Rubrik: Förordning (2020:1094) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2021:355
Rubrik: Förordning (2021:355) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:662
Rubrik: Förordning (2021:662) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:905
Rubrik: Förordning (2022:905) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 48 §, 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1369
Rubrik: Förordning (2022:1369) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1396
Rubrik: Förordning (2022:1396) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 17 f §
Ikraft: 2023-08-31
Ändring, SFS 2022:1412
Rubrik: Förordning (2022:1412) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 14 kap. 4, 11 §§; ny 4 kap. 18 b §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1702
Rubrik: Förordning (2022:1702) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 3 kap. 77 a §, rubr. närmast före 3 kap. 77 a §
Ikraft: 2023-10-01
Ändring, SFS 2022:1720
Rubrik: Förordning (2022:1720) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 3, 5, 7, 9, 10 a §§
Ikraft: 2023-01-01