Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1276 · Visa fulltext
Trafikförordning (1998:1276)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:240
Rubrik: Förordning (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 13, 17, 39, 48 §§, 4 kap 11, 20 §§, 10 kap 1, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3, 5, 12 §§
Ändring, SFS 1999:547
Rubrik: Förordning (1999:547) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 14 § i 1999:240
Ändring, SFS 1999:719
Rubrik: Förordning (1999:719) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 § i 1999:240
Ändring, SFS 1999:721
Rubrik: Förordning (1999:721) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 14 kap 4, 11 §§; ny 4 kap 18 a §
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:835
Rubrik: Förordning (1999:835) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 a §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 1 §, 13 kap 3, 4 §§, 14 kap 3 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2000:289
Rubrik: Förordning (2000:289) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 17, 18 a §§, 11 kap 5 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3, 10 §§, bil. 1
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:456
Rubrik: Förordning (2000:456) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 3 §; ny 1 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:869
Rubrik: Förordning (2000:869) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 68, 77 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:357
Rubrik: Förordning (2001:357) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:667
Rubrik: Förordning (2001:667) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4 §§, 3 kap 78 §, 4 kap 18 a §, 13 kap 10 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:753
Rubrik: Förordning (2001:753) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 21, 51, 79 §§, 4 kap 6, 9, 10 §§, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2002:943
Rubrik: Förordning (2002:943) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 18 a §, 5 kap 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 3 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §, rubr. till 5 kap; ny 4 kap 15 a §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:818
Rubrik: Förordning (2003:818) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 6 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:285
Rubrik: Förordning (2004:285) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §, 10 kap 1 §, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3 §; nya 4 kap 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL67/2002 s47
CELEX-nr: 32002L0007
Ändring, SFS 2004:296
Rubrik: Förordning (2004:296) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5 §§; nya 6 kap 4 a §, 14 kap 6 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:532
Rubrik: Förordning (2004:532) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:718
Rubrik: Förordning (2004:718) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EGTL67/2002 s47
CELEX-nr: 32002L0007
Ändring, SFS 2004:1070
Rubrik: Förordning (2004:1070) om ändring i förordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 10 kap 15 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1171
Rubrik: Förordning (2004:1171) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:71
Rubrik: Förordning (2005:71) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 84 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:271
Rubrik: Förordning (2005:271) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 14 kap 14 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:518
Rubrik: Förordning (2005:518) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:519
Rubrik: Förordning (2005:519) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 11 kap 9 §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:949
Rubrik: Förordning (2005:949) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 10 §§, 11 kap 2 §, 14 kap 5 §; nya 11 kap 1 a, 1 b, 4 a, 5 a §§, 14 kap 8 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:21
Rubrik: Förordning (2006:21) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §; ny 4 kap 15 b §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1027
Rubrik: Förordning (2006:1027) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 a, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1064
Rubrik: Förordning (2006:1064) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap 12 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1208
Rubrik: Förordning (2006:1208) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 10 kap 1, 2, 13 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5, 8, 8 a §§; nya 4 kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 22, 23, 24 §§, 11 kap 1 c §, rubr. närmast före 4 kap 22 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL373/1991 s26, EUTL115/2003 s63, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL36/1988 s33, EGTL295/1991 s1, EUTL275/2005 s1
CELEX-nr: 31991L0671, 32003L0020, 31998L0034, 31998L0048, 31988L0077, 31991L0542, 32005L0055
Ändring, SFS 2006:1573
Rubrik: Förordning (2006:1573) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:101
Rubrik: Förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 9, 11, 12, 21, 48, 49, 53, 54, 55, 58, 76 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2, 3, 8, 12, 13 §§, 11 kap 1, 1 a, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 6, 14 §§, 15 kap 2 §, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 49 a §, 8 kap 2 §, 10 kap 13 a §
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:235
Rubrik: Förordning (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 19 kap 11 §; ändr. 10 kap 12 §, 13 kap 3, 8 §§, 14 kap 14 §; ny 10 kap 12 a §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:447
Rubrik: Förordning (2007:447) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 44, 49 a, 53, 54 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:882
Rubrik: Förordning (2007:882) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 a §
Ikraft: 2007-12-01
Ändring, SFS 2008:46
Rubrik: Förordning (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 76 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 13, 13 a §§, 13 kap 7 §, 14 kap 8 §
Ikraft: 2008-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2008:190
Rubrik: Förordning (2008:190) om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:46
Ändring, SFS 2008:384
Rubrik: Förordning (2008:384) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2008-06-18
Ändring, SFS 2008:385
Rubrik: Förordning (2008:385) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:551
Rubrik: Förordning (2008:551) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 16, 17 b §§, 13 kap 5; ny 4 kap 17 c §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:764
Rubrik: Förordning (2008:764) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2008:768
Rubrik: Förordning (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:235
Ändring, SFS 2008:902
Rubrik: Förordning (2008:902) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2008:1109
Rubrik: Förordning (2008:1109) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap 76 §, 4 kap 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 20 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 5, 11, 12, 13 a §§, 11 kap 4 §, 13 kap 1, 2, 3, 7, 9 §§, 14 kap 13, 14 §§, 15 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1179
Rubrik: Förordning (2008:1179) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap 12 a §, 14 kap 14 § i 2007:235
Ändring, SFS 2009:206
Rubrik: Förordning (2009:206) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:217
Rubrik: Förordning (2009:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:960
Rubrik: Förordning (2009:960) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 68, 69, 76 §§
Ikraft: 2009-10-15
Förarbeten: EGTL262/1976 s1; EUTL257/2008 s14
CELEX-nr: 31976L0756, 32008L0089
Ändring, SFS 2009:985
Rubrik: Förordning (2009:985) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-11-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2010:144
Rubrik: Förordning (2010:144) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 12 §, 13 kap. 1, 2 §§, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:221
Rubrik: Förordning (2010:221) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:373
Rubrik: Förordning (2010:373) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:714
Rubrik: Förordning (2010:714) om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:768
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2010:1100
Rubrik: Förordning (2010:1100) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2010:1596
Rubrik: Förordning (2010:1596) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2037
Rubrik: Förordning (2010:2037) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 54, 57 §§, 4 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-02-15
Ändring, SFS 2011:178
Rubrik: Förordning (2011:178) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 11 kap.; ändr. 12 kap. 1 §, 13 kap. 3 §; nytt 11 kap.
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:350
Rubrik: Förordning (2011:350) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:435
Rubrik: Förordning (2011:435) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2011:912
Rubrik: Förordning (2011:912) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:1220
Rubrik: Förordning (2011:1220) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 3 kap. 83 a, 83 b, 83 c, 83 d, 83 e §§, rubr. närmast före 83 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0068
Ändring, SFS 2012:15
Rubrik: Förordning (2012:15) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2012:49
Rubrik: Förordning (2012:49) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 14 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2012:241
Rubrik: Förordning (2012:241) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2012:535
Rubrik: Förordning (2012:535) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2012-09-01
Ändring, SFS 2012:553
Rubrik: Förordning (2012:553) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §, 14 kap. 4, 11 §§
Ikraft: 2012-09-04
Ändring, SFS 2012:601
Rubrik: Förordning (2012:601) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: upph. 10 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2012:705
Rubrik: Förordning (2012:705) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:76
Rubrik: Förordning (2013:76) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: EUTL188/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0595
Ändring, SFS 2013:779
Rubrik: Förordning (2013:779) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3, 6 §§; ny 4 kap. 10 e §
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:819
Rubrik: Förordning (2013:819) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:44
Rubrik: Förordning (2014:44) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 10 a §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1035
Rubrik: Förordning (2014:1035) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53, 60, 61, 62, 63 §§, 6 kap. 6 §, 10 kap. 1 §; ny 3 kap. 61 a §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1044
Rubrik: Förordning (2014:1044) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 3 kap. 12 a §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2014:1265
Rubrik: Förordning (2014:1265) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9 §§, 10 kap. 5, 14 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1, 3, 7 §§, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1367
Rubrik: Förordning (2014:1367) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:34
Rubrik: Förordning (2015:34) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:40
Rubrik: Förordning (2015:40) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:217
Rubrik: Förordning (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-06-01
Ändring, SFS 2015:240
Rubrik: Förordning (2015:240) om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil. 1 i 2015:217
Ändring, SFS 2015:929
Rubrik: Förordning (2015:929) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 70, 71 §§, 4 kap. 9, 20 §§, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3, 8 §§; ny 6 kap. 4 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:333
Rubrik: Förordning (2016:333) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:1215
Rubrik: Förordning (2016:1215) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft: 2017-05-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/45/EU
Ändring, SFS 2017:86
Rubrik: Förordning (2017:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:510
Rubrik: Förordning (2017:510) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:610
Rubrik: Förordning (2017:610) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14, 17 §§, 13 kap. 7 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2017-07-15
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2017:921
Rubrik: Förordning (2017:921) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 48, 49 a, 52, 53, 54 §§, 4 kap. 10 d, 20 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1, 14 §§, 11 kap. 1, 5, 7 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 14 §, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2017-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1284
Rubrik: Förordning (2017:1284) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 e §; nya 4 kap. 17 d §, 13 kap. 12 §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:88
Rubrik: Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 11 kap. 10 a §
Ikraft: 2018-03-12
Ändring, SFS 2018:102
Rubrik: Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11, 12, 13, 14 §§, bil. 1; ny bil. 4
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2018:256
Rubrik: Förordning (2018:256) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1299
Rubrik: Förordning (2018:1299) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1547
Rubrik: Förordning (2018:1547) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2018:1559
Rubrik: Förordning (2018:1559) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2018:1562
Rubrik: Förordning (2018:1562) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 22 § ska betecknas 4 kap. 22 a §; ändr. den nya 4 kap. 22 a §, 4 kap. 23, 24 §§, 10 kap. 3, 13 a §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 4 kap. 22, 22 b, 22 c, 22 d §§, 24 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1563
Rubrik: Förordning (2018:1563) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 b §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2019:119
Rubrik: Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2020:86
Rubrik: Förordning (2020:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:745
Rubrik: Förordning (2020:745) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 4 kap. 17 e §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2020:842
Rubrik: Förordning (2020:842) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 21, 59 §§, 10 kap. 1, 3 §§, 14 kap. 3, 6 §§, rubr. 8 kap.; ny 8 kap 1 a §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2020:890
Rubrik: Förordning (2020:890) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, §, 14. kap. 15 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1094
Rubrik: Förordning (2020:1094) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 96/53/EG
Ändring, SFS 2021:355
Rubrik: Förordning (2021:355) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:662
Rubrik: Förordning (2021:662) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 9 §
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:905
Rubrik: Förordning (2022:905) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 48 §, 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1369
Rubrik: Förordning (2022:1369) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1396
Rubrik: Förordning (2022:1396) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 §, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 17 f §
Ikraft: 2023-08-31
Ändring, SFS 2022:1412
Rubrik: Förordning (2022:1412) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 14 kap. 4, 11 §§; ny 4 kap. 18 b §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1702
Rubrik: Förordning (2022:1702) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ny 3 kap. 77 a §, rubr. närmast före 3 kap. 77 a §
Ikraft: 2023-10-01
Ändring, SFS 2022:1720
Rubrik: Förordning (2022:1720) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 3, 5, 7, 9, 10 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:180
Rubrik: Förordning (2023:180) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 10 kap. 4, 14 §§, 13 kap. 5 §
Ikraft: 2023-06-01
Ändring, SFS 2023:377
Rubrik: Förordning (2023:377) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 10 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2023-08-31
Ändring, SFS 2023:378
Rubrik: Förordning (2023:378) om ändring i förordningen (2022:1396) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 20 § i 2022:1396
Ändring, SFS 2023:493
Rubrik: Förordning (2023:493) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraft: 2023-08-31
Ändring, SFS 2023:565
Rubrik: Förordning (2023:565) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 a §
Ikraft: 2023-12-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535