Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:122 · Visa fulltext
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1998-05-01
Förarbeten: EGTL243/96 s31
CELEX-nr: 396L0059
Upphävd: 2007-03-01
Ändring, SFS 1998:925
Rubrik: Förordning (1998:925) om ändring i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Omfattning: ändr. 10, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2001:1073
Rubrik: Förordning (2001:1073) om ändring i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 13, 15 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2007:19
Omfattning: upph.