Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:965 · Visa fulltext
Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: EGTL319/94 s28, EGTL172/98 s1, EGTL51/92 s25
CELEX-nr: 394L0058 398L0035 392L0051
Upphävd: 2007-06-15
Ändring, SFS 1999:722
Rubrik: Förordning (1999:722) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 24, 30 §§, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2 §§, bil. A
Ikraft: 1999-09-15
Ändring, SFS 2002:170
Rubrik: Förordning (2002:170) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2002:643
Rubrik: Förordning (2002:643) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 2 kap 10 §, 6 kap 2 §; nya 1 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2003:443
Rubrik: Förordning (2003:443) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3, 5 §§, 2 kap 15, 17 §§, 3 kap 4, 5, 7, §§, 4 kap 3 §
Ikraft: 2003-07-21
Ändring, SFS 2004:750
Rubrik: Förordning (2004:750) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ny 1 kap 5 a §
Ikraft: 2004-12-01
Förarbeten: EGTL19/1989 s16, EGTL206/2001 s1, EGTL209/1992 s25
CELEX-nr: 31989L0048, 32001L0019, 31992L0051
Ändring, SFS 2004:1069
Rubrik: Förordning (2004:1069) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 14, 20, 29 §§, bil.; nya 2 kap 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:875
Rubrik: Förordning (2005:875) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:237
Omfattning: upph.