Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:940 · Visa fulltext
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9, EGTL30/93 s1
CELEX-nr: 397R0338 397R0939 393R0259
Ändring, SFS 1998:1236
Rubrik: Förordning (1998:1236) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1363
Rubrik: Förordning (1998:1363) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 3 § betecknas 3 kap 11 §; ändr. 3 kap 1, 2 §§, 9 kap 3 §; nya 3 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap 2, 11 §§
Ändring, SFS 1999:375
Rubrik: Förordning (1999:375) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:966
Rubrik: Förordning (2000:966) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:515
Rubrik: Förordning (2001:515) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 b §
Ikraft: 2001-07-16
Ändring, SFS 2001:749
Rubrik: Förordning (2001:749) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2001:1075
Rubrik: Förordning (2001:1075) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 8 a §
Ikraft: 2002-01-15
Ändring, SFS 2002:188
Rubrik: Förordning (2002:188) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2002:240
Rubrik: Förordning (2002:240) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EGTL250/2001 s1
CELEX-nr: 31997R0338, 32001R1808
Ändring, SFS 2005:100
Rubrik: Förordning (2005:100) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:222
Rubrik: Förordning (2005:222) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 c §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:625
Rubrik: Förordning (2005:625) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2006:1050
Rubrik: Förordning (2006:1050) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2007:21
Rubrik: Förordning (2007:21) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2007-03-01
Ändring, SFS 2007:169
Rubrik: Förordning (2007:169) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §; ny 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §
Ikraft: 2007-05-15
Ändring, SFS 2007:189
Rubrik: Förordning (2007:189) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap 8 d §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:382
Rubrik: Förordning (2007:382) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2007-07-12
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1013
Ändring, SFS 2007:668
Rubrik: Förordning (2007:668) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 6, 7 §§, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:848
Rubrik: Förordning (2007:848) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, 7 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1
CELEX-nr: 31997R0338, 32006R0865
Ändring, SFS 2008:692
Rubrik: Förordning (2008:692) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2008-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:798
Rubrik: Förordning (2008:798) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2008-11-15
Ändring, SFS 2009:700
Rubrik: Förordning (2009:700) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1043
Rubrik: Förordning (2009:1043) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009-12-15
Ändring, SFS 2010:3
Rubrik: Förordning (2010:3) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6 kap. 34, 43, 44, 45, 46, 47 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 1 §; nya 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2, 7, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40 §§
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL237/2009 s11, EGTL123/1998 s1, EUTL203/2009 s62, EUTL246/2007 s19, EGTL104/2004 s1
CELEX-nr: 31991L0414, 32009L0117, 31998L0008, 32009L0099, 32007R1095, 32004R0648
Ändring, SFS 2010:187
Rubrik: Förordning (2010:187) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:959
Rubrik: Förordning (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 8 §, 7 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:26
Rubrik: Förordning (2011:26) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 6 kap. 44, 47 §§, 7 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 §; nya 8 kap. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:57
Rubrik: Förordning (2011:57) om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:959
Ändring, SFS 2011:348
Rubrik: Förordning (2011:348) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 43 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:928
Rubrik: Förordning (2011:928 ) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap.; nytt 6 kap.
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL309/2009 s1, EUTL155/2011 s127, EGTL123/1998 s1, EUTL34/2011 s52, EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32009R1107, 32011R0546, 31998L0008, 32011L0013, 32004R0648
Ändring, SFS 2011:997
Rubrik: Förordning (2011:997) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 8 a §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2011:1198
Rubrik: Förordning (2011:1198) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 49 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0648
Ändring, SFS 2012:502
Rubrik: Förordning (2012:502) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:505
Rubrik: Förordning (2012:505) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2013:64
Rubrik: Förordning (2013:64) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 kap. 8, 14, 32, 35, 37, 38, 39 §§; ändr. 6 kap. 4, 7, 26, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 30 § sätts närmast före 6 kap. 31 §
Ikraft: 2013-03-26 överg.best.
Ändring, SFS 2013:65
Rubrik: Förordning (2013:65) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7, 22, 26, 31, 41, 43, 44, 45, 47 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:261
Rubrik: Förordning (2013:261) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§, bil.
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:416
Rubrik: Förordning (2013:416) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraft: 2013-07-11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
CELEX-nr: 32009R1223
Ändring, SFS 2013:1129
Rubrik: Förordning (2013:1129) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:216
Rubrik: Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 3 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:510
Rubrik: Förordning (2014:510) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 49, 50 §§; ny 6 kap. 53 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:20
Rubrik: Förordning (2015:20) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.; nya 7 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2015-03-15
Ändring, SFS 2015:154
Rubrik: Förordning (2015:154) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 2 kap., 3 kap. 10 §; ändr. 9 kap. 2 §, bil.; nya 2 kap., 9 kap. 2 a, 7 §§, 10 kap.
Ikraft: 2015-04-07 överg.best.
Ändring, SFS 2015:697
Rubrik: Förordning (2015:697) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 e, 8 f, 8 g §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:799
Rubrik: Förordning (2016:799) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:859
Rubrik: Förordning (2016:859) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1195
Rubrik: Förordning (2016:1195) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, bil.; ny 2 kap. 8 §, rubr. närmast före 2 kap. 1, 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:794
Rubrik: Förordning (2017:794) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:881
Rubrik: Förordning (2017:881) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 53 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2017:973
Rubrik: Förordning (2017:973) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §; ny 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1459
Rubrik: Förordning (2018:1459) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-08-15
Ändring, SFS 2018:1464
Rubrik: Förordning (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 h, 8 i, 8 j, 8 k §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1941
Rubrik: Förordning (2018:1941) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 7 kap. 4 b §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2008
Rubrik: Förordning (2018:2008) om ändring i förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1464
Ändring, SFS 2018:2104
Rubrik: Förordning (2018:2104) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 5 a, 7 a §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:688
Rubrik: Förordning (2020:688) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 8, 8 a §§, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:816
Rubrik: Förordning (2020:816) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1303
Rubrik: Förordning (2020:1303) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 8 j, 8 k §§; ändr. 7 kap. 8 b
Ikraft: 2021-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:729
Rubrik: Förordning (2021:729) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-20
Ändring, SFS 2021:1012
Rubrik: Förordning (2021:1012) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 i §; nya 7 kap. 8 j, 8 k, 8 l, 8 m, 8 n, 8 o §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:42
Rubrik: Förordning (2022:42) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 11 §
Ikraft: 2022-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1157
Rubrik: Förordning (2022:1157) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 52 §§, 7 kap. 8 f, 8 g, 8 i §§
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1302
Rubrik: Förordning (2022:1302) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 8 c, 8 h §§; nuvarande 7 kap. 8 i § betecknas 7 kap. 8 s §; ändr. 7 kap. 8 e, 8 f §§, den nya 7 kap. 8 s §, 7 kap. 9 a §, bil.; nya 7 kap. 8 p, 8 q, 8 r §§
Ikraft: 2022-08-08 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1310
Rubrik: Förordning (2022:1310) om ändring i förordningen (2021:1012) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: utgår 7 kap. 8 i § i 2021:1012
Ändring, SFS 2022:1542
Rubrik: Förordning (2022:1542) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ny 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:134
Rubrik: Förordning (2023:134) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: nya 7 kap. 8 t, 8 u, 8 v §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:743
Rubrik: Förordning (2023:743) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 53 §
Ikraft: 2024-01-02
Ändring, SFS 2024:34
Rubrik: Förordning (2024:34) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 9 b §
Ikraft: 2024-03-05