Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:915 · Visa fulltext
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL375/91 s1
CELEX-nr: 391L0676
Ändring, SFS 1998:1581
Rubrik: Förordning (1998:1581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: EGTL375/91 s1
CELEX-nr: 391L0676
Ändring, SFS 1999:769
Rubrik: Förordning (1999:769) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:581
Rubrik: Förordning (2003:581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2003-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1529
Rubrik: Förordning (2009:1529) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2011:24
Rubrik: Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1071
Rubrik: Förordning (2011:1071 ) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:581; ändr. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL375/1991 s1, EUTL311/2008 s1, EGTL375/1991 s1
CELEX-nr: 31991L0676, 32008R1137, 31991L0676
Ändring, SFS 2013:260
Rubrik: Förordning (2013:260) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2015:250
Rubrik: Förordning (2015:250) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 1, 5, 10 §§; nya 9 a, 15 a §§
Ikraft: 2015-06-15
Ändring, SFS 2020:637
Rubrik: Förordning (2020:637) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-08-01