Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:899 · Visa fulltext
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL257/96 s26
CELEX-nr: 396L0061
Ändring, SFS 1998:1430
Rubrik: Förordning (1998:1430) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40, 47 §§, bil.
Ändring, SFS 1999:567
Rubrik: Förordning (1999:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, bil.; ny 6 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL10/97 s.13
CELEX-nr: 396L0082
Ändring, SFS 1999:1191
Rubrik: Förordning (1999:1191) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL188/84 s20, EGTL377/91 s48
CELEX-nr: 384L0360 391L0692
Ändring, SFS 2000:65
Rubrik: Förordning (2000:65) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: EGTL257/96 s26
CELEX-nr: 396L0061
Ändring, SFS 2000:1131
Rubrik: Förordning (2000:1131) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000-12-31
Ändring, SFS 2001:12
Rubrik: Förordning (2001:12) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2001-03-01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0013
Ändring, SFS 2001:129
Rubrik: Förordning (2001:129) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 49 a §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1, EGTL257/1996 s26
CELEX-nr: 31999L0013, 31996L0061
Ändring, SFS 2001:370
Rubrik: Förordning (2001:370) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:513
Rubrik: Förordning (2001:513) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-07-16 överg.best.
Ändring, SFS 2001:555
Rubrik: Förordning (2001:555) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2001-09-01
Ändring, SFS 2001:702
Rubrik: Förordning (2001:702) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:748
Rubrik: Förordning (2001:748) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 17 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest., ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:513
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1064
Rubrik: Förordning (2001:1064) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.; nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:14
Rubrik: Förordning (2002:14) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002-03-01
Ändring, SFS 2002:112
Rubrik: Förordning (2002:112) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2002-05-01
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1
CELEX-nr: 32001L0080, 31999L0013
Ändring, SFS 2002:557
Rubrik: Förordning (2002:557) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ikrafttr.best. till 2001:1064 betecknas 1 p; nya 2, 3, 4, 5, 6 p övergångsbest. till 2001:1064
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:619
Rubrik: Förordning (2002:619) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-30 överg.best.
Ändring, SFS 2002:768
Rubrik: Förordning (2002:768) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2002-12-01
Ändring, SFS 2003:80
Rubrik: Förordning (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:210
Rubrik: Förordning (2003:210) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny övergångsbest. till 2003:80
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:606
Rubrik: Förordning (2003:606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest., 2 p övergångsbest. till 2001:748, 2, 4 p övergångsbest. till 2001:1064, 2 p övergångsbest. till 2002:619
Ikraft: 2003-11-04
Ändring, SFS 2003:1052
Rubrik: Förordning (2003:1052) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5, 6, 11 §§, bil.; nya 11 a, 11 b, 24 a, 24 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:15
Rubrik: Förordning (2005:15) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.; ny 22 a §
Ikraft: 2005-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2005:180
Rubrik: Förordning (2005:180) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-05-03 överg.best.
Ändring, SFS 2005:214
Rubrik: Förordning (2005:214) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2005-08-13
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1, EUTL143/2004 s87
CELEX-nr: 32001L0080, 31999L0013, 32004L0042
Ändring, SFS 2005:354
Rubrik: Förordning (2005:354) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-06-30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31996L0082, 32003L0105
Ändring, SFS 2005:358
Rubrik: Förordning (2005:358) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2002:619, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:623
Rubrik: Förordning (2005:623) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:627
Rubrik: Förordning (2005:627) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-07
Ändring, SFS 2005:1041
Rubrik: Förordning (2005:1041) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-01-15
Ändring, SFS 2006:845
Rubrik: Förordning (2006:845) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1142
Rubrik: Förordning (2006:1142) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1162
Rubrik: Förordning (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraft: 2006-12-01
Ändring, SFS 2007:187
Rubrik: Förordning (2007:187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:674
Rubrik: Förordning (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 28, 38 §§, bil.
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:735
Rubrik: Förordning (2007:735) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1373
Rubrik: Förordning (2007:1373) om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:674
Ändring, SFS 2008:690
Rubrik: Förordning (2008:690) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 22 a, 23, 24 b §§; nuvarande 24 a § betecknas 26 a §; ändr. 11 a, 13, den nya 26 a, 31 §§, bil., rubr. närmast före 21, 47 §§; nya 6 b, 20 c, 47 a, 49 b §§, rubr. närmast före 20 c §
Ikraft: 2008-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0166
Ändring, SFS 2008:727
Rubrik: Förordning (2008:727) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EUTL363/2006 s368, EUTL37/2003 s24, EUTL345/2003 s106, EUTL114/2006 s9, EGTL102/2006 s15
CELEX-nr: 32001L0080, 32006L0105, 32002L0096, 32003L0108, 32006L0012, 32006L0021
Ändring, SFS 2008:984
Rubrik: Förordning (2008:984) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11 a §, bil.
Ikraft: 2008-12-20
Förarbeten: Jfr. EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31985L0337, 32003L0035, 32003L0105
Ändring, SFS 2009:863
Rubrik: Förordning (2009:863) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 26 a §, bil.; nya 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Jfr EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31985L0337, 32003L0035, 32003L0105
Ändring, SFS 2010:953
Rubrik: Förordning (2010:953) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 31, 32, 40, 47 a, 50 §§, bil.; nya 3 a, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 31 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0166
Ändring, SFS 2010:954
Rubrik: Förordning (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 6, 6 a, 7, 10, 48, 50 §§, bil.
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2010:1187
Rubrik: Förordning (2010:1187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2010:1201
Rubrik: Förordning (2010:1201) om ändring i förordningen (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil. i 2010:954
Ändring, SFS 2010:1329
Rubrik: Förordning (2010:1329) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:21
Rubrik: Förordning (2011:21) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 45, 49 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:368
Rubrik: Förordning (2011:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:567
Rubrik: Förordning (2011:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:625
Rubrik: Förordning (2011:625) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 10, 11, 20 b, 20 g, 25, 29, 41, 48 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:698
Rubrik: Förordning (2011:698) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-07-10
Ändring, SFS 2011:921
Rubrik: Förordning (2011:921) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraft: 2011-08-15
Förarbeten: EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031
Ändring, SFS 2011:996
Rubrik: Förordning (2011:996) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:649
Rubrik: Förordning (2012:649) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:262
Rubrik: Förordning (2013:262) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 2, 6 a, 21, 49 a §§; ändr. 5, 6, 7, 11, 11 a, 11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47, 47 a §§, bil.; nya 23, 25 c, 25 d §§
Ikraft: 2013-06-18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32006R0166
Ändring, SFS 2013:769
Rubrik: Förordning (2013:769) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 15, 22 §§
Ikraft: 2013-11-05
Ändring, SFS 2013:893
Rubrik: Förordning (2013:893) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 b, 41 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1160
Rubrik: Förordning (2013:1160) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-02-14
Ändring, SFS 2014:22
Rubrik: Förordning (2014:22) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:355
Rubrik: Förordning (2014:355) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nuvarande 25 c, 25 d §§ betecknas 25 d, 25 e §§; ny 25 c §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2014:1371
Rubrik: Förordning (2014:1371) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 a §
Ikraft: 2014-12-29
Ändring, SFS 2015:237
Rubrik: Förordning (2015:237) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11 §§, bil.
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: direktiv 2012/18/EU
Ändring, SFS 2016:997
Rubrik: Förordning (2016:997) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nya 20 h, 20 i §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1193
Rubrik: Förordning (2016:1193) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. närmast före 20 a §, bil.
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:793
Rubrik: Förordning (2017:793) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 13, 20, 37, 38, 41 §§
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:972
Rubrik: Förordning (2017:972) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25, 26 a, 46 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1048
Rubrik: Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:252
Rubrik: Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 48 a §, rubr. närmast före 48 a §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1458
Rubrik: Förordning (2018:1458) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 c §
Ikraft: 2018-08-15
Ändring, SFS 2018:2005
Rubrik: Förordning (2018:2005) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nuvarande 25 d, 25 e §§ betecknas 25 e, 25 f §§; ändr. 27 §; ny 25 d §
Ikraft: 2019-01-05 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2018:2106
Rubrik: Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 9, 50 §§
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:575
Rubrik: Förordning (2019:575) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019-10-01
Ändring, SFS 2019:1309
Rubrik: Förordning (2019:1309) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 d, 27 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:2005
Ikraft: 2020-01-15
Ändring, SFS 2020:56
Rubrik: Förordning (2020:56) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:530
Rubrik: Förordning (2020:530) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 26 a, 27 §§; nya 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2020-06-25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:531
Rubrik: Förordning (2020:531) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 27 b §§, ändr. 26 a §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2020:635
Rubrik: Förordning (2020:635) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 22, 49 §§
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:368
Rubrik: Förordning (2021:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 38, 45 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:114
Rubrik: Förordning (2022:114) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 25 g, 27 b §§
Ikraft: 2023-07-01
Ändring, SFS 2022:113
Rubrik: Förordning (2022:113) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nya 25 g, 27 b §§
Ikraft: 2022-03-15 överg.best.