Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:896 · Visa fulltext
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1140
Rubrik: Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:524
Rubrik: Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:1126
Rubrik: Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:190
Rubrik: Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2008:232
Rubrik: Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1194
Rubrik: Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:166
Rubrik: Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2010:140
Rubrik: Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:780
Rubrik: Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:367
Rubrik: Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:624
Rubrik: Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:909
Rubrik: Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2015:401
Rubrik: Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2016:996
Rubrik: Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:970
Rubrik: Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 1 a §, 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2022:210
Rubrik: Förordning (2022:210) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2022-05-02
Ändring, SFS 2023:51
Rubrik: Förordning (2023:51) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2023-03-14