Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:85 · Visa fulltext
Förordning (1998:85) om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Ikraft: 1998-04-01
Upphävd: 1998-08-15
Ändring, SFS 1998:995
Omfattning: upph.