Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:813 · Visa fulltext
Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 2010:938
Rubrik: Lag (2010:938) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1275
Rubrik: Lag (2010:1275) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7