Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:786 · Visa fulltext
Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL74/92 s1, EGTL95/92 s1, EGTL251/92 s1, EGTL279/93 s1, EGTL341/94 s20
CELEX-nr: 392R0684 392R0881 392R2454 393R3118 394R3298
Ändring, SFS 1999:557
Rubrik: Förordning (1999:557) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:671
Rubrik: Förordning (1999:671) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 1999:784
Rubrik: Förordning (1999:784) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:665
Rubrik: Förordning (2001:665) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:113
Rubrik: Förordning (2002:113) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: EGTL4/1998 s10
CELEX-nr: 31998R0012
Ändring, SFS 2003:49
Rubrik: Förordning (2003:49) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2003-03-19
Förarbeten: EGTL321/2002 s11
CELEX-nr: 32002D0917
Ändring, SFS 2003:860
Rubrik: Förordning (2003:860) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:1140
Rubrik: Förordning (2008:1140) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1365
Rubrik: Förordning (2009:1365) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:223
Rubrik: Förordning (2010:223) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 9 §§
Ikraft: 2010-05-14
Förarbeten: EGTL300/2009 s72
CELEX-nr: 32009R1072
Ändring, SFS 2010:1593
Rubrik: Förordning (2010:1593) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1093
Rubrik: Förordning (2011:1093) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6, 9 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011-12-04
Förarbeten: EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88, EGTL341/1994 s20, EGTL321/2002 s11
CELEX-nr: 32009R1072, 32009R1073, 31994R3298, 32002D0917
Ändring, SFS 2014:1063
Rubrik: Förordning (2014:1063) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 3 a sätts närmast före 3 b §; ny 3 a §
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2014:1261
Rubrik: Förordning (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1439
Rubrik: Förordning (2014:1439) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h, 7 i, 7 j §§, rubr. närmast före 7, 7 a, 7 c, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1440
Rubrik: Förordning (2014:1440) om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 9 § i 2014:1261
Ändring, SFS 2015:33
Rubrik: Förordning (2015:33) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 7c, 7 d, 7 e §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:75
Rubrik: Förordning (2015:75) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2017:517
Rubrik: Förordning (2017:517) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 5 a, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2017-07-17 överg.best.
Ändring, SFS 2018:622
Rubrik: Förordning (2018:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:301
Rubrik: Förordning (2020:301) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ny 3 d §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2021:986
Rubrik: Förordning (2021:986) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 6, 6 a, 7 b §§; ny 5 b §
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1302
Rubrik: Förordning (2021:1302) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4, 5 a, 6 a §§; rubr. närmast före 2 a § sätts närmast före 2 d §; nya 2 b, 2 c, 2 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 3 e §
Ikraft: 2022-02-21 överg.best.
Förarbeten: direktiv 92/106/EEG
Ändring, SFS 2022:470
Rubrik: Förordning (2022:470) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e §§
Ikraft: 2022-06-15 överg.best.