Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:779 · Visa fulltext
Yrkestrafikförordning (1998:779)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Upphävd: 2012-06-01
Ändring, SFS 1999:556
Rubrik: Förordning (1999:556) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §, 8 kap 2, 4 §§, 11 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:587
Rubrik: Förordning (1999:587) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1141
Rubrik: Förordning (1999:1141) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:28
Rubrik: Förordning (2000:28) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2000-03-15
Ändring, SFS 2000:1061
Rubrik: Förordning (2000:1061) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 6 §; nya 8 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:663
Rubrik: Förordning (2001:663) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 8 kap 1 a, 1 b §§; ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §, 8 kap 4 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1094
Rubrik: Förordning (2001:1094) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 7 kap 3 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:367
Rubrik: Förordning (2002:367) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §; ny 11 kap 5 a §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:942
Rubrik: Förordning (2002:942) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:50
Rubrik: Förordning (2003:50) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: nya 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2003-03-19
Ändring, SFS 2003:997
Rubrik: Förordning (2003:997) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 8 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:341
Rubrik: Förordning (2004:341) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:574
Rubrik: Förordning (2004:574) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:719
Rubrik: Förordning (2004:719) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2004-10-15
Ändring, SFS 2006:244
Rubrik: Förordning (2006:244) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2006:320
Rubrik: Förordning (2006:320) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 3 a §§, 11 kap 1 §
Ikraft: 2006-10-30
Ändring, SFS 2007:48
Rubrik: Förordning (2007:48) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: nuvarande 3 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 3 kap 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 9 kap 1 §, 11 kap 1 §; nya 3 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 3, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2008:1069
Rubrik: Förordning (2008:1069) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: nya 1 kap. 4 §, 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2009-01-12
Förarbeten: EGTL368/1992 s38, EUTL363/2006 s344, EGTL95/1992 s1, EGT52/1960 s1121
CELEX-nr: 31992L0106, 32006L0103, 31992R0881, 31960R0011
Ändring, SFS 2008:1177
Rubrik: Förordning (2008:1177) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 5 §, 3 kap 4, 8, 10, 12 §§, 6 kap 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:87
Rubrik: Förordning (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 6 kap., 9 kap. 2, 3 §§; ändr. 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:215
Rubrik: Förordning (2009:215) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:1367
Rubrik: Förordning (2009:1367) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 11 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 4, 5, 7, 9 §§, 3 kap. 1, 3, 12 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 3, 5 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 11 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1372
Rubrik: Förordning (2009:1372) om ändring i förordningen (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 § i 2009:87
Ändring, SFS 2010:59
Rubrik: Förordning (2010:59) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EGTL368/1992 s38, EUTL363/2006 s344
CELEX-nr: 31992L0106, 32006L0103
Ändring, SFS 2010:139
Rubrik: Förordning (2010:139) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 5 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:222
Rubrik: Förordning (2010:222) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2010-05-14
Ändring, SFS 2010:1591
Rubrik: Förordning (2010:1591) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1618
Rubrik: Förordning (2010:1618) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:815
Rubrik: Förordning (2011:815) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1092
Rubrik: Förordning (2011:1092) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 4 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-12-04
Ändring, SFS 2011:1128
Rubrik: Förordning (2011:1128) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: upph. 2 kap. 2, 3, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap. 11 §; ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1453
Rubrik: Förordning (2011:1453) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:237
Omfattning: upphävd