Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:676 · Visa fulltext
Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, 1997/98:SfU14, rskr. 1997/98:315, 1997/98:320
Ändring, SFS 1999:968
Rubrik: Lag (1999:968) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1411
Rubrik: Lag (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:198
Rubrik: Lag (2000:198) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:795
Rubrik: Lag (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:796
Rubrik: Lag (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 § i 1999:1411
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:1009
Rubrik: Lag (2000:1009) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1406
Rubrik: Lag (2000:1406) om ändring i lagen (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr 2 § i 2000:795
Förarbeten: Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1407
Rubrik: Lag (2000:1407) om ändring i lagen (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 § i 2000:796
Förarbeten: Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2001:494
Rubrik: Lag (2001:494) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ändring, SFS 2001:838
Rubrik: Lag (2001:838) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1118
Rubrik: Lag (2001:1118) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderpensionsavgift
Omfattning: ändr. 4, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2002:228
Rubrik: Lag (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:317
Rubrik: Lag (2002:317) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:632
Rubrik: Lag (2002:632) om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 § i 2002:228
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:979
Rubrik: Lag (2002:979) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2004:839
Rubrik: Lag (2004:839) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:997
Rubrik: Lag (2009:997) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:1271
Rubrik: Lag (2010:1271) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1392
Rubrik: Lag (2011:1392) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2017:280
Rubrik: Lag (2017:280) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2018:1267
Rubrik: Lag (2018:1267) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Ändring, SFS 2020:478
Rubrik: Lag (2020:478) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2022:859
Rubrik: Lag (2022:859) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365