Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:620 · Visa fulltext
Lag (1998:620) om belastningsregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:91
Rubrik: Lag (1999:91) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 1999:1133
Rubrik: Förordning (1999:1133) om ikraftträdande av lagen (1998:620) om belastningsregister och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2000:874
Rubrik: Lag (2000:874) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:123, bet. 2000/01:UbU4, rskr. 2000/01:6
Ändring, SFS 2001:574
Rubrik: Lag (2001:574) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2003:1166
Rubrik: Lag (2003:1166) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:322
Rubrik: Lag (2005:322) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238
Ändring, SFS 2005:410
Rubrik: Lag (2005:410) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092
Ändring, SFS 2006:899
Rubrik: Lag (2006:899) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:172
Rubrik: Lag (2007:172) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ändring, SFS 2008:47
Rubrik: Lag (2008:47) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:31, bet. 2007/08:JuU4, rskr. 2007/08:128
Ändring, SFS 2009:102
Rubrik: Lag (2009:102) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Ändring, SFS 2009:473
Rubrik: Lag (2009:473) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:614
Rubrik: Lag (2009:614) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Ändring, SFS 2010:481
Rubrik: Lag (2010:481) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Ändring, SFS 2010:540
Rubrik: Lag (2010:540) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:191, bet. 2009/10:JuU28, rskr. 2009/10:271
Ändring, SFS 2010:859
Rubrik: Lag (2010:859) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2011:492
Rubrik: Lag (2011:492) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2012:218
Rubrik: Lag (2012:218) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:762
Rubrik: Lag (2012:762) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; nya 4 a, 12 a, 17 a, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59, EUTL93/2009 s23
CELEX-nr: 32009F0315
Ändring, SFS 2013:331
Rubrik: Lag (2013:331) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206, EUTL93/2009 s23
CELEX-nr: 32009F0315
Ändring, SFS 2013:853
Rubrik: Lag (2013:853) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-12-18
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
CELEX-nr: 32011L0093, 32011L0093R[01]
Ändring, SFS 2014:593
Rubrik: Lag (2014:593) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 1, 2, 6, 15, 17 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:83
Rubrik: Lag (2015:83) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:449
Rubrik: Lag (2015:449) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2015:644
Rubrik: Lag (2015:644) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13
Ändring, SFS 2015:987
Rubrik: Lag (2015:987) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2018:1224
Rubrik: Lag (2018:1224) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1243
Rubrik: Lag (2018:1243) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: upph. 1 b §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Ändring, SFS 2019:431
Rubrik: Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 1 a, 2, 9, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 1 b, 5 a, 22 §§, rubr. närmast före 5 a, 22 §§
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ändring, SFS 2019:606
Rubrik: Lag (2019:606) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1
Ändring, SFS 2020:619
Rubrik: Lag (2020:619) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2020:1111
Rubrik: Lag (2020:1111) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86
Ändring, SFS 2021:36
Rubrik: Lag (2021:36) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2022:407
Rubrik: Lag (2022:407) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:108, bet. 2021/22:JuU18, rskr. 2021/22:272
Ändring, SFS 2022:735
Rubrik: Lag (2022:735) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 12 a, 17a, 18 §§; ny 1 c §, rubr. närmast före 1 c §
Ikraft: 2022-06-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338