Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:562 · Visa fulltext
Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1515
Rubrik: Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1051
Rubrik: Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:132
Rubrik: Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:781
Rubrik: Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:88
Rubrik: Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2003:430
Rubrik: Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2004:116
Rubrik: Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:902
Rubrik: Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:1131
Rubrik: Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:874
Rubrik: Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1186
Rubrik: Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1702
Rubrik: Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1524
Rubrik: Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:267
Rubrik: Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2015:978
Rubrik: Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:584
Rubrik: Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1617
Rubrik: Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1634
Rubrik: Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01