Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:506 · Visa fulltext
Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312, EGTL76/92 s1, EGTL8/97 s12
CELEX-nr: 392L0012 396L0099
Ändring, SFS 1999:438
Rubrik: Lag (1999:438) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5, 9 §§, 4 kap 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1010
Rubrik: Lag (1999:1010) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 16 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1331
Rubrik: Lag (1999:1331) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:489
Rubrik: Lag (2000:489) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1233
Rubrik: Lag (2000:1233) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 14, 15, 27 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1303
Rubrik: Lag (2000:1303) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:334
Rubrik: Lag (2001:334) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2002:426
Rubrik: Lag (2002:426) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:883
Rubrik: Lag (2002:883) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: upph. 2 kap 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 2 kap 24 §; ändr. 1 kap 1, 5, 6 §§, 2 kap 6, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23 §§, 3 kap 1, 4, 6 §§; nya 1 kap 5 a §, 2 kap 9 a, 16 a §§, 3 kap 4 a §, 5 kap
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20 EGTL076/1992 s 1, EGTL161/2000 s81
CELEX-nr: 319992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2003:722
Rubrik: Lag (2003:722) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:812
Rubrik: Lag (2003:812) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:209
Rubrik: Lag (2004:209) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:234
Rubrik: Lag (2004:234) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s81
CELEX-nr: 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2005:460
Rubrik: Lag (2005:460) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 5 §; nya 5 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2006:1510
Rubrik: Lag (2006:1510) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2008:1321
Rubrik: Lag (2008:1321) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 3, 6, 8 §§, 4 kap 1, 2, 3, 6, 14 §§, 5 kap 4 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 1 a §, 4 kap 9 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110
Ändring, SFS 2009:470
Rubrik: Lag (2009:470) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:829
Rubrik: Lag (2009:829) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 9, 19, 20 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1507
Rubrik: Lag (2009:1507) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§, 2 kap. 2, 6 §§, 4 kap. 1, 8 a §§, 5 kap. 4 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EGTL76/1992 s1, EUTL113/2004 s24
CELEX-nr: 32008L0118, 31992L0012, 32004L0047
Ändring, SFS 2010:1487
Rubrik: Lag (2010:1487) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1629
Rubrik: Lag (2010:1629) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:290
Rubrik: Lag (2011:290 ) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:515
Rubrik: Lag (2011:515) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 c §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2011:1255
Rubrik: Lag (2011:1255) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 § sätts närmast före 4 kap. 5 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1292
Rubrik: Lag (2011:1292) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2012:679
Rubrik: Lag (2012:679) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2 §§; ny 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:959
Rubrik: Lag (2013:959) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1076
Rubrik: Lag (2013:1076) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 16, 16 a, 17, 20 §§: ny 2 kap. 13 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1077
Rubrik: Lag (2013:1077) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 10, 12, 14 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 4 a §, 6 kap.
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:670
Rubrik: Lag (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1498
Rubrik: Lag (2014:1498) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1509
Rubrik: Lag (2014:1509) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2014:1510
Rubrik: Lag (2014:1510) om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 § i 2014:670
Ändring, SFS 2016:270
Rubrik: Lag (2016:270) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1074
Rubrik: Lag (2016:1074) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1210
Rubrik: Lag (2017:1210) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 6 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1888
Rubrik: Lag (2018:1888) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: nuvarande 4 kap. 9 a § betecknas 4 kap. 9 c §; ändr. 2 kap. 5, 6, 7, 11 §§, 4 kap. 1, 9, 14 §§, 5 kap. 3, 4 §§ rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 c §.
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:2091
Rubrik: Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2021:428
Rubrik: Lag (2021:428) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 2 kap. 13 a, 16 §§, 3 kap. 5 a §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2022:167
Rubrik: Lag (2022:167) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: nuvarande 2 kap. 13 a § betecknas 2 kap. 13 c §; ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 4 a, 5 a, 6 §§, 2 kap. 1 a, 2, 6, 13, den nya 13 c, 15, 16 a, 20 §§, 3 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 6, 9 c §§, 5 kap. 1 a, 4 §§, 6 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 c, 13 a, 13 b §§, 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 14 a §§
Ikraft: 2023-02-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:320
Rubrik: Lag (2022:320) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:1787
Rubrik: Lag (2022:1787) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1788
Rubrik: Lag (2022:1788) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51