Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:279 · Visa fulltext
Förordning (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1998:1471
Rubrik: Förordning (1998:1471) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:552
Rubrik: Förordning (1999:552) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:653
Rubrik: Förordning (1999:653) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-08-05
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 1999:763
Rubrik: Förordning (1999:763) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-11-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL 217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2000:81
Rubrik: Förordning (2000:81) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2000-04-01
Ändring, SFS 2002:568
Rubrik: Förordning (2002:568) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 3, 9, 10 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: EGTL178/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0031
Ändring, SFS 2004:721
Rubrik: Förordning (2004:721) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2004-10-14
Ändring, SFS 2006:430
Rubrik: Förordning (2006:430) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-30
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1221
Omfattning: upph.