Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:279 · Visa fulltext
Förordning (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1998-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1998:1471
Rubrik: Förordning (1998:1471) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37
CELEX-nr: 398L0034
Ändring, SFS 1999:552
Rubrik: Förordning (1999:552) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:653
Rubrik: Förordning (1999:653) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-08-05
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 1999:763
Rubrik: Förordning (1999:763) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-11-01
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL 217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2000:81
Rubrik: Förordning (2000:81) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2000-04-01
Ändring, SFS 2002:568
Rubrik: Förordning (2002:568) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 3, 9, 10 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: EGTL178/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0031
Ändring, SFS 2004:721
Rubrik: Förordning (2004:721) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2004-10-14
Ändring, SFS 2006:430
Rubrik: Förordning (2006:430) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-30
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1221
Omfattning: upph.