Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:22 · Visa fulltext
Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-02-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr. prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272
Upphävd: 2003-10-01
Ändring, SFS 2001:1252
Rubrik: Förordning (2001:1252) om ändring i förordningen (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Omfattning: ändr. 4, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Jfr. prop. 2001/02:1, utg.omr. 21, bet. 2001/02:NU3, rskr. 2001/01:113
Ändring, SFS 2003:564
Omfattning: upph.