Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:189 · Visa fulltext
Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ändring, SFS 2000:488
Rubrik: Lag (2000:488) om ändring i lagen (1988:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2001:336
Rubrik: Lag (2001:336) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2002:425
Rubrik: Lag (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:1008
Rubrik: Lag (2002:1008) om ändring i lagen (2002:425) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 § i 2002:425
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2003:666
Rubrik: Lag (2003:666) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 6, 6 a, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:464
Rubrik: Lag (2007:464) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2010:1452
Rubrik: Lag (2010:1452) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:1254
Rubrik: Lag (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 9, 10, 20, 22 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2011:1283
Rubrik: Lag (2011:1283) om ändring i lagen (2011:1254) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1 § i 2011:1254
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2015:885
Rubrik: Lag (2015:885) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 1, 9, 17 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65
Ändring, SFS 2020:855
Rubrik: Lag (2020:855) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26
Ändring, SFS 2021:1167
Rubrik: Lag (2021:1167) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46