Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1820 · Visa fulltext
Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1999-02-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1998:2
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2004:1371
Rubrik: Förordning (2004:1371) om ändring i förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-15
Ändring, SFS 2006:1576
Rubrik: Förordning (2006:1576) om ändring i förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensansalys av reglers effekter för små företags villkor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-02-15
Ändring, SFS 2007:1244
Omfattning: upph.