Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1709 · Visa fulltext
Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL59/98 s1, EGTL384/86 s1, EGTL168/95 s14
CELEX-nr: 397L0068 386L0662 395L0027
Ändring, SFS 2000:761
Rubrik: Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: EGTL173/2000 s1, EGTL84/1974 s10, EGTL59/1998 s1
CELEX-nr: 32000L0025 31974L0150 31997L0068
Ändring, SFS 2004:680
Rubrik: Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2004-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1081
Rubrik: Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EUTL35/2003 s28, EUTL171/2003 s1, EUTL168/2004 s35, EGTL59/1998 s1, EUTL146/2004 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32002L0088, 32003L0037, 32004L0066, 31997L0068, 32004L0026, 32000L0025
Ändring, SFS 2005:1104
Rubrik: Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EUTL146/2004 s1, EUTL55/2005 s35, EUTL171/2003 s1, EUTL59/1998 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32004L0026, 32005L0013, 32003L0037, 31997L0068, 32000L0025
Ändring, SFS 2006:1139
Rubrik: Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: EUTL225/2004 s3, EUTL55/2005 s35
CELEX-nr: 32004L0026R, 32005L0013
Ändring, SFS 2007:37
Rubrik: Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2008:1197
Rubrik: Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1597
Rubrik: Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:199
Rubrik: Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2011-03-31
Förarbeten: EUTL86/2010 s29, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL59/1998 s1, EUTL86/2010 s29, EGTL173/200 s1, EUTL91/2010 s1
CELEX-nr: 32003L0037, 32010L0062, 31997L0068, 32010L0026, 32000L0025, 32010L0022
Ändring, SFS 2011:820
Rubrik: Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2012:231
Rubrik: Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
Ikraft: 2012-05-23
Förarbeten: EUTL246/2011 s1, EUTL301/2011 s1, EUTL305/2011 s1, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL59/1998 s1, EGTL173/2000 s1
CELEX-nr: 32011L0072, 32011L0087, 32011L0088, 32003L0037, 32010L0062, 31997L0068, 32000L0025
Ändring, SFS 2013:150
Rubrik: Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2013-04-23
Förarbeten: EGTL59/1998 s1, EUTL353/2012 s80
CELEX-nr: 31997L0068, 32012L0046
Ändring, SFS 2013:501
Rubrik: Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EGTL59/1998 s1, EUTL353/2012 s80, EUTL171/2003 s1, EUTL238/2010 s7, EGTL173/2000 s1, EUTL301/2011 s1
CELEX-nr: 31997L0068, 32012L0046, 32003L0037, 32010L0062, 32000L0025, 32011L0087
Ändring, SFS 2015:296
Rubrik: Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2, 2 d §§
Ikraft: 2015-06-30
Förarbeten: direktiv 2014/43/EU, direktiv 2014/44/EU
Ändring, SFS 2015:930
Rubrik: Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:100
Rubrik: Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2018-03-06
Ändring, SFS 2022:1159
Rubrik: Förordning (2022:1159) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1 a, 7, 9 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2022-07-25