Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1591 · Visa fulltext
Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:116, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284. 1998/99:3
Ändring, SFS 1998:1592
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2009:478
Rubrik: Lag (2009:478) om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1234
Rubrik: Lag (2009:1234) om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70