Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1443 · Visa fulltext
Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2000:1259
Rubrik: Lag (2000:1259) om ändring i lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28