Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1364 · Visa fulltext
Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 1999-01-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2004:343
Rubrik: Förordning (2004:343) om ändring i förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2007:1100
Omfattning: upph.