Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:899 · Visa fulltext
Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1998-01-01
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 1998:1566
Rubrik: Förordning (1998:1566) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:351
Rubrik: Förordning (1999:351) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:541
Rubrik: Förordning (1999:541) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1168
Rubrik: Förordning (2000:1168) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:873
Rubrik: Förordning (2002:873) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: upph. bil.; ändr. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:990
Rubrik: Förordning (2003:990) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:358
Rubrik: Förordning (2004:358) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1270
Rubrik: Förordning (2004:1270) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:781
Rubrik: Förordning (2006:781) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:28
Rubrik: Förordning (2007:28) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-03-15
Ändring, SFS 2012:662
Rubrik: Förordning (2012:662) om upphävande av förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: upph.