Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:857 · Visa fulltext
Ellag (1997:857)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:136, bet. 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27
Ändring, SFS 1998:665
Rubrik: Lag (1998:665) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: 12 kap 4 §, 13 kap 1, 5 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 1998:854
Rubrik: Lag (1998:854) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 11 §§; nya 2 kap 8 a, 11 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 1998:1651
Rubrik: Lag (1998:1651) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 18 §§, 3 kap 3 §, 4 kap 2, 3, 9, 11 §§, 8 kap 4 §, 13 kap 5 §; nya 12 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:159, bet. 1998/99:NU4, rskr. 1998/99:53, EGTL27/97 s20
CELEX-nr: 396L0092
Ändring, SFS 1999:770
Rubrik: Lag (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 12, 13 §§, 5 kap, 8 kap 4, 5, 6 §§; nuvarande 1 kap 6 § betecknas 1 kap 7 §: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 10, 11, 14 §§, 4 kap 10 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. närmast före 3 kap 10, 11 §§; nya 1 kap 6 §, 8 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1999-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:137, bet. 1999/2000:NU4, rskr. 1999/2000:1
Ändring, SFS 2000:602
Rubrik: Lag (2000:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Ändring, SFS 2001:1298
Rubrik: Lag (2001:1298) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. p 4 i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:970
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 21, bet. 2001/02:NU3, rskr. 2001/02:113
Ändring, SFS 2002:121
Rubrik: Lag (2002:121) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 3 kap 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15 §§, 4 kap 1, 10 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 5 §§; nya 3 kap 10 a, 11 a §§, 12 kap 3 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9, rskr. 2001/02:180
Ändring, SFS 2002:122
Rubrik: Lag (2002:122) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 p i övergångsbest. till 1999:770
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9, rskr. 2001/02:180
Ändring, SFS 2002:653
Rubrik: Lag (2002:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 5, 8 §§, 8 kap 8 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317
Ändring, SFS 2003:117
Rubrik: Lag (2003:117) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 3 kap 10 a, 11 a §§; ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 9 §, 13 kap 5 §, 6 p övergångsbest. till 2002:121
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2004:876
Rubrik: Lag (2004:876) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16, 18 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:135, bet. 2004/05:NU5, rskr. 2004/05:26
Ändring, SFS 2005:404
Rubrik: Lag (2005:404) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1 §, 8 kap 4 a § betecknas 3 kap 1 a §, 8 kap 4 c §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, 13 kap 5 §, rubr. till 8 kap, rubr. närmast före 3 kap 2 §, 8 kap 1 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 1 § sätts närmast före 3 kap 1 a §; nya 1 kap 4 a, 4 b §§, 3 kap 1, 1 b, 16, 17 §§, 8 kap 4 a, 4 b, 12, 13 §§, 12 kap 1 a §, rubr. närmast före 3 kap 1, 16, 17 §§, 8 kap 12 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246, EUTL176/2003 s37, EUTL176/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0054,, 32003R1228
Ändring, SFS 2005:923
Rubrik: Lag (2005:923) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:1110
Rubrik: Lag (2005:1110) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 a, 9 §§, 8 kap 12 §, 13 kap 5 §; nya 3 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, 10 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 9 c § och 10 kap 9 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:27, bet. 2005/06:NU6, rskr. 2005/06:96
Ändring, SFS 2006:926
Rubrik: Lag (2006:926) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 6, 8 §§, 12 kap 1, 2, 3 a §§, 13 kap 1 §; nya 8 kap 4 d, 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18, rskr. 2005/06:346
Ändring, SFS 2007:217
Rubrik: Lag (2007:217) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9, rskr. 2006/07:135
Ändring, SFS 2008:265
Rubrik: Lag (2008:265) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 1 kap 4 a, 4 b §§; 1 kap 1 §, 3 kap 2, 4, 5 §§, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Ändring, SFS 2009:23
Rubrik: Lag (2009:23) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 9 kap. 2 a, 9 §§
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:57, bet. 2008/09:NU10, rskr. 2008/09:140
Ändring, SFS 2009:580
Rubrik: Lag (2009:580) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 c, 5, 8, 10 §§; nya 8 kap. 4 e, 4 f, 4 g, 8 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23, rskr. 2008/09:268
Ändring, SFS 2009:582
Rubrik: Lag (2009:582) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:142, bet. 2008/09:NU24, rskr. 2008/09:269, EUTL33/2006 s22
CELEX-nr: 32006L0089
Ändring, SFS 2009:653
Rubrik: Lag (2009:653) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Ändring, SFS 2009:892
Rubrik: Lag (2009:892) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 4 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 12, 16 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 8, 9 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §, 4 kap. 5 §; nya 1 kap. 4 a, 5 a §§, 4 kap. 9 a §, 5 kap., rubr. närmast före 4 kap. 5, 9, 9 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:141, bet. 2008/09:NU21, rskr. 2008/09:302
Ändring, SFS 2009:1045
Rubrik: Lag (2009:1045) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 b §; nya 3 kap. 1 c, 1 d, 1 e §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:216, bet. 2009/10:NU7, rskr. 2009/10:6, EUTL176/2003 s37
CELEX-nr: 32003L0054
Ändring, SFS 2010:164
Rubrik: Lag (2010:164) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 c, 9 e §§, 4 kap. 10 §, 12 kap. 3 §; nya 3 kap. 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 3 kap. 18 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:51, bet. 2009/10:NU11, rskr. 2009/10:185
Ändring, SFS 2010:602
Rubrik: Lag (2010:602) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §; nya 4 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2010:893
Rubrik: Lag (2010:893) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:935
Rubrik: Lag (2010:935) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1269
Rubrik: Lag (2010:1269) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1968
Rubrik: Lag (2010:1968) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:476
Rubrik: Lag (2011:476) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:56, bet. 2010/11:NU15, rskr. 2010/11:230
Ändring, SFS 2011:712
Rubrik: Lag (2011:712) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap. 18 §, rubr. närmast före 5 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 5 a §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 1 a, 17 §§, 5 kap. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 8 kap. 6, 9 §§, 12 kap. 1, 1 a, 3 §§; nya 1 kap. 5 b §, 3 kap. 1 f, 1 g, 1 h, 1 i, 1 j, 1 k, 17 a, 23 §§, 11 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 1 b, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §, 5 kap. 19 §, 11 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 12 kap. 14 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275, EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s15
CELEX-nr: 32009L0072, 32009R0714
Ändring, SFS 2011:1386
Rubrik: Lag (2011:1386) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:335
Rubrik: Lag (2012:335) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §; nya 3 kap. 17 b §, 4 kap. 1 a §, 12 kap. 15 §, rubr. närmast före 12 kap. 15 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:77, bet. 2011/12:NU22, rskr. 2011/12:231, EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072
Ändring, SFS 2012:510
Rubrik: Lag (2012:510) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2012-10-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:98, bet. 2011/12:NU21, rskr. 2011/12:264
Ändring, SFS 2013:207
Rubrik: Lag (2013:207) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 3 kap. 3 §, 5 kap. 26 §, 13 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 16 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 4 a, 8 b, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f, 15 g, 15 h, 15 i, 15 j, 15 k, 16 a, 16 b, 16 c, 3 kap. 3 a §, 13 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr närmast före 2 kap. 15 b, 15 j, 16 a, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:70, bet. 2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200
Ändring, SFS 2013:884
Rubrik: Lag (2013:884) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:193, bet. 2013/14:NU6, rskr. 2013/14:34
Ändring, SFS 2014:270
Rubrik: Lag (2014:270) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 1 §, 11 kap. 15, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; nya 3 kap. 7 a, 7 b, 10 a, 16 a §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 3 a, 11 c, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 21 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 a §, 8 kap.14 §, 11 kap. 21 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Ändring, SFS 2014:282
Rubrik: Lag (2014:282) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:85, bet. 2013/14:NU16, rskr. 2013/14:208
Ändring, SFS 2014:391
Rubrik: Lag (2014:391) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nya 4 kap. 9 b §, 5 kap. 24 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:156, bet. 2013/14:NU19, rskr. 2013/14:245
Ändring, SFS 2014:576
Rubrik: Lag (2014:576) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:1467
Rubrik: Lag (2014:1467) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 8 kap. 5 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, bet. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:259
Rubrik: Lag (2015:259) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 3 a, 10 a §§, 5 kap. 22 §, 13 kap. 7 §; ny 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192
Ändring, SFS 2015:598
Rubrik: Lag (2015:598) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, 11, 11 a, 11 c §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:112; bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2
Ändring, SFS 2016:114
Rubrik: Lag (2016:114) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:733
Rubrik: Lag (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 9 kap., 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 12 kap. 4 §, rubr. 10 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 1, 3, 5 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 10 kap., rubr. närmast före 12 kap. 4 §; ny 11 kap. 12 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265
Ändring, SFS 2016:914
Rubrik: Lag (2016:914) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 b §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2016-11-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:186, bet. 2016/17:TU2, rskr. 2016/17:10, direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:18
Rubrik: Lag (2017:18) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 8 kap. 8 a §; ändr. 8, 16 §§, 12 kap. 1 §; nya 8 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 17, 18 §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.
Ändring, SFS 2017:19
Rubrik: Lag (2017:19) om ändring i lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 § i 2016:733
Förarbeten: Prop. 2016/17:13, bet. 2016/17:NU8, rskr. 2016/17:135.
Ändring, SFS 2017:196
Rubrik: Lag (2017:196) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 10 a, 11 §§; ny 3 kap. 10 b §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165
Ändring, SFS 2017:740
Rubrik: Lag (2017:740) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1033
Rubrik: Lag (2017:1033) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 2 kap. 8 b §; ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:435
Rubrik: Lag (2018:435) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 1 a § betecknas 8 kap. 3 b §; ändr. 8 kap. 1 §; nya 8 kap. 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före den nya 8 kap. 3 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:93, bet. 2017/18:NU17, rskr. 2017/18:239
Ändring, SFS 2018:720
Rubrik: Lag (2018:720) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1418
Rubrik: Lag (2018:1418) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1448
Rubrik: Lag (2018:1448) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 5 kap., 11 kap. 6 §, 12 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 4 a, 5 b §§, 2 kap. 10, 12, 16 §§, 3 kap. 1 a, 1 f, 1 g, 1 i, 1 j, 1 k §§, 4 kap. 1, 2, 8, 9, 11, 12 §§, 8 kap. 3 b §, 11 kap. 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap. 16 §; nytt 5 kap., nya 4 kap. 4 a, 4 b, 11 a, 11 b, 11 c §§, 12 kap. 16 §, rubr. närmast före 12 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:237, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412
Ändring, SFS 2019:902
Rubrik: Lag (2019:902) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 a §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:73
Rubrik: Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:53, bet. 2019/20:NU9, rskr. 2019/20:167
Ändring, SFS 2021:312
Rubrik: Lag (2021:312) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: ny 5 kap. 29 a §
Ikraft: 2021-06-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:94, bet. 2020/21:NU15, rskr. 2020/21:256
Ändring, SFS 2021:741
Rubrik: Lag (2021:741) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 2 kap.; nuvarande 13 kap. 9 § betecknas 13 kap. 8 §, ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 36 §, 13 kap. 1, 5, 6 §§, den nya 13 kap. 8 § rubr. närmast före 13 kap. 5 §; nya 2 kap., 13 kap. 9 §, rubr. närmast före 13 kap. 6, 7, 8, 9 §§,
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415
Ändring, SFS 2022:596
Rubrik: Lag (2022:596) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 1, 3, 4 kap., 11 kap. 21 §; rubr. närmast före 11 kap. 21 §; ändr. 2 kap. 54 §, 5 kap. 13, 14, 15, 19, 30 §§, 8 kap. 14 §, 12 kap. 1, 1 a, 1 b, 14 §§, 13 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 15 §, 12 kap. 14 §; nya 1, 3, 4, 6 kap., 5 kap. 12 a, 12 b §§, 12 kap. 17 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 a §, 12 kap. 17 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309, direktiv (EU) 2018/2001
Ändring, SFS 2023:238
Rubrik: Lag (2023:238) om ändring i ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 8, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 43 §§; ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 6, 7, 11, 41, 42 §§, 6 kap. 3 §, 12 kap. 1, 3 §§, 13 kap. 1, 7 §§; nya 8, 9, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 41, 43, 46 §§
Ikraft: 2023-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, bet. 2022/23:NU9, rskr. 2022/23:170, direktiv (EU) 2018/2001