Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:836 · Visa fulltext
Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1999:1160
Rubrik: Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2003:1109
Rubrik: Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:626
Rubrik: Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2004-10-04
Ändring, SFS 2006:1561
Rubrik: Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 11 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:888
Rubrik: Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 8, 23 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:40
Rubrik: Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2008-03-15
Ändring, SFS 2008:59
Rubrik: Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-04-07 överg.best.
Ändring, SFS 2008:409
Rubrik: Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:915
Rubrik: Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraft: 2009-08-05 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1435
Rubrik: Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 2 §; ny 7 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:542
Rubrik: Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:202
Rubrik: Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 23 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:681
Rubrik: Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:937
Rubrik: Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 10, 11 a §§; ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:257
Rubrik: Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2018-05-25