Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:836 · Visa fulltext
Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1999:1160
Rubrik: Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2003:1109
Rubrik: Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:626
Rubrik: Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2004-10-04
Ändring, SFS 2006:1561
Rubrik: Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 11 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:888
Rubrik: Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 8, 23 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:40
Rubrik: Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2008-03-15
Ändring, SFS 2008:59
Rubrik: Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-04-07 överg.best.
Ändring, SFS 2008:409
Rubrik: Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:915
Rubrik: Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraft: 2009-08-05 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1435
Rubrik: Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 2 §; ny 7 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:542
Rubrik: Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:202
Rubrik: Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 23 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:681
Rubrik: Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:937
Rubrik: Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 10, 11 a §§; ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:257
Rubrik: Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2018-05-25