Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:835 · Visa fulltext
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:1286
Rubrik: Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:994
Rubrik: Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1998:1791
Rubrik: Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:977
Rubrik: Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1462
Rubrik: Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2001-01-25
Ändring, SFS 2001:435
Rubrik: Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1159
Rubrik: Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 19 a, 20, 21, 22, 23, 24 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 a, 20, 21 §§ sätts närmast före 26, 27, 28 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:255
Rubrik: Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:663
Rubrik: Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2002:841
Rubrik: Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2002:896
Rubrik: Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 23 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1110
Rubrik: Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:958
Rubrik: Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22, 24 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:526
Rubrik: Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2005-07-19 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1215
Rubrik: Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 19 a §, rubr, närmast före 19 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:135
Rubrik: Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:511
Rubrik: Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 2 a, 4 a, 4 b, 18 §§, rubr. närmast före 4 a, 18 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1482
Rubrik: Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1552
Rubrik: Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 18, 22, 24, 25, 25 a §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:9
Rubrik: Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-01-29
Ändring, SFS 2007:417
Rubrik: Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 20 §§
Ikraft: 2007-07-02
Ändring, SFS 2007:898
Rubrik: Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6, 7, 20, 21 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:58
Rubrik: Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 6 § betecknas 8 §; ändr. 7, den nya 8, 11, 21, 25 a §§
Ikraft: 2008-04-07 överg.best.
Ändring, SFS 2008:937
Rubrik: Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 19 a, 21 §§; nya 19 b, 19 c, 25 b §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:664
Rubrik: Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1185
Rubrik: Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22, 24 §§; nya 22 a, 24 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1599
Rubrik: Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nya 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:284
Rubrik: Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16, 17, 19 f, 19 h §§
Ikraft: 2010-05-31 överg.best.
Ändring, SFS 2010:391
Rubrik: Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2010:736
Rubrik: Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 25 a §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft: 2010-07-05
Ändring, SFS 2010:1179
Rubrik: Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 c, 5 d §§ betecknas 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 c § sätts närmast före nya 5 d §; ny 5 c §
Ikraft: 2010-12-27
Ändring, SFS 2010:1700
Rubrik: Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5, 19 g, 19 h §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2023
Rubrik: Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 20 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 7 §; nya 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2011-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2011:9
Rubrik: Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 6 c §; ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:277
Rubrik: Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 e §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2013:137
Rubrik: Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:151
Rubrik: Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 28 §
Ikraft: 2013-05-15
Ändring, SFS 2013:680
Rubrik: Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26, 30 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1178
Rubrik: Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:46
Rubrik: Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:1045
Rubrik: Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 12, 17 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; ändr. 14, 15, 16, 19, 21 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:8
Rubrik: Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21, 24, 25 a §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:497
Rubrik: Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-09-07 överg.best.
Ändring, SFS 2017:4
Rubrik: Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 21, 25 a §§
Ikraft: 2017-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:824
Rubrik: Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:109
Rubrik: Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2020:220
Rubrik: Förordning (2020:220) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 3, 4 §§; ny 5 d §
Ikraft: 2020-04-13 överg.best.
Ändring, SFS 2020:221
Rubrik: Förordning (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 5 d §; ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:263
Rubrik: Förordning (2020:263) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-05-04 överg.best.
Ändring, SFS 2020:428
Rubrik: Förordning (2020:428) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 5 d § sätts närmast före 5 e §
Ikraft: 2020-06-29 överg.best.
Ändring, SFS 2020:503
Rubrik: Förordning (2020:503) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 e, 5 f §§ betecknas 5 f, 5 g §§; rubr. närmast före 5 e § sätts närmast före nya 5 f §; ny 5 e §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:523
Rubrik: Förordning (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 5 e §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1103
Rubrik: Förordning (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2021:1289
Ändring, SFS 2020:1252
Rubrik: Förordning (2020:1252) om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 3, 4 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221; ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1253
Rubrik: Förordning (2020:1253) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2022:1836
Ändring, SFS 2021:65
Rubrik: Förordning (2021:65) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 d §
Ikraft: 2021-02-22 överg.best.
Ändring, SFS 2021:66
Rubrik: Förordning (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:419
Ändring, SFS 2021:315
Rubrik: Förordning (2021:315) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 e §
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:985
Rubrik: Förordning (2021:985) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:1288
Rubrik: Förordning (2021:1288) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2022:1837
Ändring, SFS 2021:1289
Rubrik: Förordning (2021:1289) om ändring i förordningen (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2020:1103
Ändring, SFS 2021:1290
Rubrik: Förordning (2021:1290) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2022:1839
Ändring, SFS 2022:865
Rubrik: Förordning (2022:865) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-06-30
Ändring, SFS 2022:1836
Rubrik: Förordning (2022:1836) om ändring i förordningen (2020:1253) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2020:1253
Ändring, SFS 2022:1837
Rubrik: Förordning (2022:1837) om ändring i förordningen (2021:1288) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1288
Ändring, SFS 2022:1838
Rubrik: Förordning (2022:1838) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2023:418
Ändring, SFS 2022:1839
Rubrik: Förordning (2022:1839) om ändring i förordningen (2021:1290) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:1290
Ändring, SFS 2022:1840
Rubrik: Förordning (2022:1840) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:523
Ändring, SFS 2023:418
Rubrik: Förordning (2023:418) om ändring i förordningen (2022:1838) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2022:1838
Ändring, SFS 2023:419
Rubrik: Förordning (2023:419) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2021:66
Ändring, SFS 2023:420
Rubrik: Förordning (2023:420) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 d §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.