Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:835 · Visa fulltext
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:1286
Rubrik: Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:994
Rubrik: Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1998-08-01
Ändring, SFS 1998:1791
Rubrik: Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:977
Rubrik: Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1462
Rubrik: Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2001-01-25
Ändring, SFS 2001:435
Rubrik: Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1159
Rubrik: Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 19 a, 20, 21, 22, 23, 24 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 a, 20, 21 §§ sätts närmast före 26, 27, 28 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:255
Rubrik: Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:663
Rubrik: Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2002:841
Rubrik: Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2002:896
Rubrik: Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 23 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1110
Rubrik: Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:958
Rubrik: Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22, 24 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:526
Rubrik: Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2005-07-19 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1215
Rubrik: Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 19 a §, rubr, närmast före 19 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:135
Rubrik: Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:511
Rubrik: Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 12, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 2 a, 4 a, 4 b, 18 §§, rubr. närmast före 4 a, 18 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1482
Rubrik: Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1552
Rubrik: Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 18, 22, 24, 25, 25 a §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:9
Rubrik: Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-01-29
Ändring, SFS 2007:417
Rubrik: Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 20 §§
Ikraft: 2007-07-02
Ändring, SFS 2007:898
Rubrik: Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 6, 7, 20, 21 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:58
Rubrik: Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 6 § betecknas 8 §; ändr. 7, den nya 8, 11, 21, 25 a §§
Ikraft: 2008-04-07 överg.best.
Ändring, SFS 2008:937
Rubrik: Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 19 a, 21 §§; nya 19 b, 19 c, 25 b §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:664
Rubrik: Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1185
Rubrik: Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 22, 24 §§; nya 22 a, 24 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1599
Rubrik: Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nya 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:284
Rubrik: Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 16, 17, 19 f, 19 h §§
Ikraft: 2010-05-31 överg.best.
Ändring, SFS 2010:391
Rubrik: Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2010:736
Rubrik: Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 25 a §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraft: 2010-07-05
Ändring, SFS 2010:1179
Rubrik: Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 c, 5 d §§ betecknas 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 c § sätts närmast före nya 5 d §; ny 5 c §
Ikraft: 2010-12-27
Ändring, SFS 2010:1700
Rubrik: Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5, 19 g, 19 h §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2023
Rubrik: Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 20 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 7 §; nya 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2011-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2011:9
Rubrik: Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 6 c §; ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:277
Rubrik: Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 e §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2013:137
Rubrik: Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:151
Rubrik: Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 28 §
Ikraft: 2013-05-15
Ändring, SFS 2013:680
Rubrik: Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26, 30 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1178
Rubrik: Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:46
Rubrik: Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:1045
Rubrik: Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 12, 17 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; ändr. 14, 15, 16, 19, 21 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:8
Rubrik: Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 21, 24, 25 a §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:497
Rubrik: Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-09-07 överg.best.
Ändring, SFS 2017:4
Rubrik: Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 7, 21, 25 a §§
Ikraft: 2017-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:824
Rubrik: Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:109
Rubrik: Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2020:220
Rubrik: Förordning (2020:220) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 3, 4 §§; ny 5 d §
Ikraft: 2020-04-13 överg.best.
Ändring, SFS 2020:221
Rubrik: Förordning (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 5 d §; ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:263
Rubrik: Förordning (2020:263) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-05-04 överg.best.
Ändring, SFS 2020:428
Rubrik: Förordning (2020:428) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 5 d § sätts närmast före 5 e §
Ikraft: 2020-06-29 överg.best.
Ändring, SFS 2020:503
Rubrik: Förordning (2020:503) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: nuvarande 5 e, 5 f §§ betecknas 5 f, 5 g §§; rubr. närmast före 5 e § sätts närmast före nya 5 f §; ny 5 e §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:523
Rubrik: Förordning (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 5 e §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1103
Rubrik: Förordning (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår genom 2021:1289
Ändring, SFS 2020:1252
Rubrik: Förordning (2020:1252) om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 3, 4 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221; ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1253
Rubrik: Förordning (2020:1253) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2023-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2021:65
Rubrik: Förordning (2021:65) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 d §
Ikraft: 2021-02-22 överg.best.
Ändring, SFS 2021:66
Rubrik: Förordning (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: upph. 5 d §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:315
Rubrik: Förordning (2021:315) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 5 e §
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:985
Rubrik: Förordning (2021:985) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:1289
Rubrik: Förordning (2021:1289) om ändring i förordningen (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: utgår 2020:1103
Ändring, SFS 2021:1288
Rubrik: Förordning (2021:1288) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. 2021:66
Ändring, SFS 2021:1290
Rubrik: Förordning (2021:1290) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:523
Ändring, SFS 2022:865
Rubrik: Förordning (2022:865) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2022-06-30