Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:736 · Visa fulltext
Lag (1997:736) om färdtjänst
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 2002:37
Rubrik: Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138
Ändring, SFS 2006:1114
Rubrik: Lag (2006:1114) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 9, 11 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Ändring, SFS 2010:1068
Rubrik: Lag (2010:1068) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 11, 16 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2019:901
Rubrik: Lag (2019:901) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 4, 11 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48