Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:736 · Visa fulltext
Lag (1997:736) om färdtjänst
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 2002:37
Rubrik: Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138
Ändring, SFS 2006:1114
Rubrik: Lag (2006:1114) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 9, 11 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Ändring, SFS 2010:1068
Rubrik: Lag (2010:1068) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 11, 16 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2019:901
Rubrik: Lag (2019:901) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
Omfattning: ändr. 4, 11 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48