Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:691 · Visa fulltext
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1998:1306
Rubrik: Förordning (1998:1306) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-11-02
Ändring, SFS 2001:535
Rubrik: Förordning (2001:535) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2001-07-15
Ändring, SFS 2001:1014
Rubrik: Förordning (2001:1014) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:145
Rubrik: Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2003:572
Rubrik: Förordning (2003:572) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-09-23
Ändring, SFS 2004:273
Rubrik: Förordning (2004:273) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1226
Rubrik: Förordning (2004:1226) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2005:652
Rubrik: Förordning (2005:652) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-10-01
Ändring, SFS 2006:122
Rubrik: Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:224
Rubrik: Förordning (2006:224) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-04-30
Ändring, SFS 2006:301
Rubrik: Förordning (2006:301) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2006:1060
Rubrik: Förordning (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1413
Rubrik: Förordning (2006:1413) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, bil.
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1579
Rubrik: Förordning (2006:1579) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:896
Rubrik: Förordning (2008:896) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-12-15
Ändring, SFS 2009:266
Rubrik: Förordning (2009:266) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:656
Rubrik: Förordning (2009:656) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:201
Rubrik: Förordning (2011:201) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-04-05
Ändring, SFS 2011:707
Rubrik: Förordning (2011:707 ) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.; ny 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810
Ändring, SFS 2013:602
Rubrik: Förordning (2013:602) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:660
Rubrik: Förordning (2013:660) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:980
Rubrik: Förordning (2013:980) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.; ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:533
Rubrik: Förordning (2014:533) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:71
Rubrik: Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2018:322
Rubrik: Förordning (2018:322) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU
Ändring, SFS 2019:1190
Rubrik: Förordning (2019:1190) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:39
Rubrik: Förordning (2020:39) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 3, 9, 10 §§, bil.
Ikraft: 2020-03-01