Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:691 · Visa fulltext
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1998:1306
Rubrik: Förordning (1998:1306) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-11-02
Ändring, SFS 2001:535
Rubrik: Förordning (2001:535) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2001-07-15
Ändring, SFS 2001:1014
Rubrik: Förordning (2001:1014) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:145
Rubrik: Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2003:572
Rubrik: Förordning (2003:572) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-09-23
Ändring, SFS 2004:273
Rubrik: Förordning (2004:273) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1226
Rubrik: Förordning (2004:1226) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2005:652
Rubrik: Förordning (2005:652) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-10-01
Ändring, SFS 2006:122
Rubrik: Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:224
Rubrik: Förordning (2006:224) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-04-30
Ändring, SFS 2006:301
Rubrik: Förordning (2006:301) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2006:1060
Rubrik: Förordning (2006:1060) om ändring i förordningen (1997:691) om avifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1413
Rubrik: Förordning (2006:1413) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, bil.
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1579
Rubrik: Förordning (2006:1579) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:896
Rubrik: Förordning (2008:896) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-12-15
Ändring, SFS 2009:266
Rubrik: Förordning (2009:266) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:656
Rubrik: Förordning (2009:656) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:201
Rubrik: Förordning (2011:201) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-04-05
Ändring, SFS 2011:707
Rubrik: Förordning (2011:707 ) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.; ny 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810
Ändring, SFS 2013:602
Rubrik: Förordning (2013:602) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:660
Rubrik: Förordning (2013:660) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:980
Rubrik: Förordning (2013:980) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 §, bil.; ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:533
Rubrik: Förordning (2014:533) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:71
Rubrik: Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2018:322
Rubrik: Förordning (2018:322) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU
Ändring, SFS 2019:1190
Rubrik: Förordning (2019:1190) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:39
Rubrik: Förordning (2020:39) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 3, 9, 10 §§, bil.
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2022:308
Rubrik: Förordning (2022:308) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:1051
Rubrik: Förordning (2022:1051) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-07-15