Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:635 · Visa fulltext
Förordning (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272
Upphävd: 2003-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:187
Rubrik: Förordning (1999:187) om ändring i förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-04-20
Ändring, SFS 1999:1429
Rubrik: Förordning (1999:1429) om ändring i förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Omfattning: upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000-01-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1, utg.omr. 21, bet. 1999/2000:NU3, rskr. 1999/2000:115
Ändring, SFS 2001:215
Rubrik: Förordning (2001:215) om ändring i förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Omfattning: ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2001-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:754
Rubrik: Förordning (2001:754) om ändring i förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2001-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1157
Rubrik: Förordning (2002:1157) om upphävande av förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
Omfattning: upph.