Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:614 · Visa fulltext
Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:52, 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281, 1996/97:282
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2000:890
Rubrik: Lag (2000:890) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap 12 §; ändr. 2 kap 1, 3-12 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§; nya 1 kap 5 §, 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU9, rskr. 2000/01:26
Ändring, SFS 2002:1065
Rubrik: Lag (2002:1065) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:720
Rubrik: Lag (2003:720) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:776
Rubrik: Lag (2004:776) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2004-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:105, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 2004/05:14
Ändring, SFS 2005:592
Rubrik: Lag (2005:592) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2009:1319
Rubrik: Lag (2009:1319) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:228, bet. 2009/10:FiU15, rskr. 2009/10:58
Ändring, SFS 2012:799
Rubrik: Lag (2012:799) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §, 5 kap. 2 §; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15, rskr. 2012/13:58
Ändring, SFS 2014:560
Rubrik: Lag (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:568
Rubrik: Lag (2014:568) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311
Ändring, SFS 2017:739
Rubrik: Lag (2017:739) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:597
Omfattning: upph.