Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:614 · Visa fulltext
Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:52, 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281, 1996/97:282
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2000:890
Rubrik: Lag (2000:890) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap 12 §; ändr. 2 kap 1, 3-12 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§; nya 1 kap 5 §, 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU9, rskr. 2000/01:26
Ändring, SFS 2002:1065
Rubrik: Lag (2002:1065) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:720
Rubrik: Lag (2003:720) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:776
Rubrik: Lag (2004:776) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2004-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:105, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 2004/05:14
Ändring, SFS 2005:592
Rubrik: Lag (2005:592) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2009:1319
Rubrik: Lag (2009:1319) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:228, bet. 2009/10:FiU15, rskr. 2009/10:58
Ändring, SFS 2012:799
Rubrik: Lag (2012:799) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §, 5 kap. 2 §; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15, rskr. 2012/13:58
Ändring, SFS 2014:560
Rubrik: Lag (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:568
Rubrik: Lag (2014:568) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311
Ändring, SFS 2017:739
Rubrik: Lag (2017:739) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:597
Omfattning: upph.