Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:262 · Visa fulltext
Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Upphävd: 2009-04-14
Ändring, SFS 1998:1309
Rubrik: Förordning (1998:1309) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1137
Rubrik: Förordning (2000:1137) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:75
Rubrik: Förordning (2002:75) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:20, bet. 2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126
Ändring, SFS 2002:485
Rubrik: Förordning (2002:485) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:850
Rubrik: Förordning (2002:850) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2004:1124
Rubrik: Förordning (2004:1124) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1184
Rubrik: Förordning (2008:1184) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:172
Rubrik: Förordning (2009:172) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:236
Omfattning: upph.