Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:239 · Visa fulltext
Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:392
Rubrik: Lag (1998:392) om ändring i lagen (1977:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr, 110 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:1117
Rubrik: Lag (1999:1117) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 67, 71 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:1461
Rubrik: Lag (2000:1461) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 87 §§; nya 34 a, 47 a §§
Ikraft: 2001-02-05
Förarbeten: Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102
Ändring, SFS 2001:29
Rubrik: Lag (2001:29) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95 §
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2002:543
Rubrik: Lag (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 43, 46, 50, 53, 64, 71, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 109 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:1035
Rubrik: Lag (2002:1035) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ny 81 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2002:1135
Rubrik: Lag (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 91 §, ikrafttr.best.
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ändring, SFS 2003:470
Rubrik: Lag (2003:470) om ändring i lagen (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:543
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:225
Rubrik: Lag (2004:225) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 87 §; nya 87 a, 87 b §§
Ikraft: 2004-10-04
Förarbeten: Prop. 2003/04:62, bet. 2003/04:AU3, 2003/04:AU6, rskr. 2003/04:185
Ändring, SFS 2006:1545
Rubrik: Lag (2006:1545) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 41, 48, 49, 87 §§, rubr. närmast före 48 §; nya 41 a, 93 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2008:410
Rubrik: Lag (2008:410) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 41, 41 a, 48, 87 §§, rubr. närmast före 48 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Ändring, SFS 2009:665
Rubrik: Lag (2009:665) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 34 a, 98 §§, rubr. närmast före 98 §; ändr. 34, 37, 48, 49, 87, 95 §§, rubr. närmast före 95 §; nya 48 a, 48 b, 94 a §§, rubr. närmast före 94 a, 99 §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250
Ändring, SFS 2009:825
Rubrik: Lag (2009:825) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95, 109 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1438
Rubrik: Lag (2009:1438) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 21, 87 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:410 ny p. 3; nya 37 a, 48 c, 94 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3, rskr. 2009/10:80
Ändring, SFS 2010:1450
Rubrik: Lag (2010:1450) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 109 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:414
Rubrik: Lag (2012:414) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:97
Rubrik: Lag (2013:97) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95, 110 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:153
Rubrik: Lag (2013:153) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: nuvarande 94 a, 94 b §§ betecknas 94 f, 94 g §§; ändr. 37, 37 a, 39, 87, 94, 100, 104 §§, rubr. närmast före 94 a § sätts närmast före 94 f §; nya 37 b, 37 c, 94 a, 94 b, 94 c, 94 d, 94 e §§, rubr. närmast före 94 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173
Ändring, SFS 2013:936
Rubrik: Lag (2013:936) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 41 a, 48 a, 48 b, 94 f §§; ändr. 41, 48 c, 49, 87 §§, rubr. närmast före 48 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2018:108
Rubrik: Lag (2018:108) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 47 §§; ny 34 a §
Ikraft: 2018-07-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ändring, SFS 2018:1671
Rubrik: Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14