Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:153 · Visa fulltext
Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1997-05-15
Ändring, SFS 2002:1165
Rubrik: Förordning (2002:1165) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2005:744
Rubrik: Förordning (2005:744) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2005-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:624
Rubrik: Förordning (2008:624) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2015:733
Rubrik: Förordning (2015:733) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2019:1028
Rubrik: Förordning (2019:1028) om ändring i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01