Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:147 · Visa fulltext
Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2000:62
Rubrik: Förordning (2000:62) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-03-01
Ändring, SFS 2000:1072
Rubrik: Förordning (2000:1072) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2000-12-11 överg.best.
Ändring, SFS 2004:969
Rubrik: Förordning (2004:969) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:820
Rubrik: Förordning (2005:820) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner och hemvärnsmän
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 8, 12, 16 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:877
Rubrik: Förordning (2007:877) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:1478
Rubrik: Förordning (2010:1478) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 13, 17 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1570
Rubrik: Förordning (2011:1570) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2018:204
Rubrik: Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2018:614
Rubrik: Förordning (2018:614) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 2 a, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2018-07-01