Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:146 · Visa fulltext
Hemvärnsförordning (1997:146)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2005:819
Rubrik: Förordning (2005:819) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2012:334
Rubrik: Förordning (2012:334) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-16
Ändring, SFS 2018:613
Rubrik: Förordning (2018:613) om ändring i hemvärnsförordningen (1997:146)
Omfattning: ändr. 4, 5, 12 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2018-07-01