Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1293 · Visa fulltext
Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:27, bet. 1997/98:AU4, rskr. 1997/98:129
Ändring, SFS 2022:845
Rubrik: Lag (2022:845) om ändring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365