Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1293 · Visa fulltext
Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:27, bet. 1997/98:AU4, rskr. 1997/98:129