Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1121 · Visa fulltext
Förordning (1997:1121) om farledsavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr. 22, bet. 1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115
Ändring, SFS 1998:1089
Rubrik: Förordning (1998:1089) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:545
Rubrik: Förordning (1999:545) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2004:1136
Rubrik: Förordning (2004:1136) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2017:866
Rubrik: Förordning (2017:866) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:972
Rubrik: Förordning (2018:972) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01