Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1024 · Visa fulltext
Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1998:517
Rubrik: Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1999:95
Rubrik: Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 2003:665
Rubrik: Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:924
Rubrik: Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:580
Rubrik: Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 6 §§; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§ sätts närmast före 5, 6 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2014:846
Rubrik: Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2017:453
Rubrik: Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2018:688
Rubrik: Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2019:317
Rubrik: Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207
Ändring, SFS 2020:376
Rubrik: Lag (2020:376) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §; nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276
Ändring, SFS 2020:549
Rubrik: Lag (2020:549) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351
Ändring, SFS 2020:1067
Rubrik: Lag (2020:1067) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63