Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:899 · Visa fulltext
Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1998-01-01
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 1998:1566
Rubrik: Förordning (1998:1566) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:351
Rubrik: Förordning (1999:351) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:541
Rubrik: Förordning (1999:541) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1168
Rubrik: Förordning (2000:1168) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:873
Rubrik: Förordning (2002:873) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: upph. bil.; ändr. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:990
Rubrik: Förordning (2003:990) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:358
Rubrik: Förordning (2004:358) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1270
Rubrik: Förordning (2004:1270) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:781
Rubrik: Förordning (2006:781) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:28
Rubrik: Förordning (2007:28) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-03-15
Ändring, SFS 2012:662
Rubrik: Förordning (2012:662) om upphävande av förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
Omfattning: upph.